CORDAID

Voor terminale patienten in Kazachstan geen plaats

Voor terminale patiënten in Kazachse gezondheidszorg geen plaats Memisa voert actie voor partnerorganisaties in Kazachstan

Memisa roept in februari 2003 het Nederlands publiek op om de gezondheidszorg in de voormalige Sovjetrepubliek Kazachstan te steunen. Centraal in de campagne van Memisa staat een project van de lokale partnerorganisatie Solaris, die zorg biedt voor terminale kankerpatiënten. De opbrengst van de inzamelingsactie en van de collecte op 1 en 2 februari is daarvoor bestemd evenals voor de bestrijding van tuberculose in gevangenissen en hiv/aids bij jongeren in Kazachstan.

Het medische systeem in Kazachstan stamt nog uit de Sovjettijd en is ontoereikend. Voor terminale kankerpatiënten is er bijvoorbeeld geen hulp. Zij worden uit de ziekenhuizen ontslagen als blijkt dat ze niet te genezen zijn en doorverwezen naar poliklinieken. Daar heeft men echter geen tijd en kennis om ze te helpen en zo staan ze er allen voor of worden ze door familie opgevangen. Memisa-partner Solaris vult dit gat op en verzorgt terminale kankerpatiënten thuis en in haar hospitium. Solaris is een lokale niet-gouvernementele organisatie en is voor haar werk afhankelijk van donateurs als Memisa.

Hetzelfde geldt voor de twee andere partneroganisaties van Memisa in Kazachstan, waar de actie ook voor bedoeld is. Door de maatschappelijke en economische problemen waar de bevolking mee kampte na de verzelfstandiging van het land, zochten veel mensen troost in drugs. Vooral de jeugd is verslaafd en hiv is een groot risico voor deze groep. Memisa heeft een partnerorganisatie die er alles aan doet om verslaafde jongeren te beschermen tegen dit virus en van de drugs af te krijgen. In grote mate worden de moeders van de verslaafde jongeren gesteund om ze via hen te helpen. Voorlichting en psychologische steun zijn belangrijke onderdelen van het programma.

Het programma van de derde organisatie die Memisa steunt, is gericht op de bestrijding van tuberculose in gevangenissen. Door de overbezetting, de verloedering van de accommodatie, de slechte hygiëne en gebrekkige medische voorzieningen heeft ongeveer 15 procent van de gevangenen tuberculose. De aandoening wordt met name bestreden door het verbeteren van de omstandigheden en de voeding.

Deel: ' Voor terminale patienten in Kazachstan geen plaats '
Lees ook