Vooraankondiging

Amsterdam, januari 1999

Het onderwerp transseksualiteit en transgender is momenteel nogal in de belangstelling naar aanleiding van de discussie over de hormoonbehandelingen van jonge transseksuelen door het genderteam van de Vrije Universiteit. Professor Louis Gooren, hoofd van het genderteam, verdedigt deze behandelingen, die voorkomen dat jongeren in de puberteit komen, zodat ze op latere leeftijd gemakkelijker de lichamelijke kenmerken kunnen verwerven die zij wensen.

Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek, heeft grote bezwaren tegen deze behandelingen bij zulke jonge mensen. In de Tweede Kamer zijn naar aanleiding hiervan vragen gesteld.

Wij willen u nu reeds attenderen op een boek en een debat over dit onderwerp. In maart 1999 verschijnt bij Schorer Boeken het boek:

Man of vrouw, min of meer. Gesprekken over een niet-gangbare sekse - door Tim de Jong

Zeventien portretten van mensen die niet goed passen in de hokjes `man' en `vrouw'. Over de beperkingen die zij ervaren als gevolg van de seksetweedeling, en over de weg die zij hebben bewandeld om hun genderidentiteit vorm te geven. Wie het vrouw zijn verruilt voor het man zijn, of omgekeerd, kan tegenwoordig rekenen op erkenning. Dat er ook mensen zijn voor wie beide categorie‰n slecht passen, is nog nauwelijks bekend. In Nederland zijn dat zeker 40.000 mensen. Tevens aan het woord deskundigen over verschuivende opvattingen over sekse, androgynie, transgender en genderdiversiteit.

Met portretfoto's door Wilma van de Hel.

Debat: de maakbaarheid van sekse
In: De Balie, 23 april 1999 vanaf 20.00 uur

Transgenderisten gaan naar aanleiding van het boek `Man of vrouw, min of meer' in debat met medici en hulpverleners over de medische en niet-medische maakbaarheid van sekse. Aandacht voor verschillende visies en vormen van gender. Tevens worden medische, rechtspositionele, maatschappelijke en ethische grenzen verkend en vraagtekens geplaatst bij de noodzaak van gender, en de (on)mogelijkheid onderzocht gender te overstijgen. Forumleden onder meer: prof. Louis Gooren (hoofd VU-genderteam), prof. Peggy Cohen- Kettenis (hoogleraar genderontwikkeling en psychopathologie Universiteit Utrecht), Paul Vennix (onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek).

Schorer Boeken: informatie tel. 020-6624206, fax 6646069, e-mail: boeken@sadschorer.nl

Deel: ' Vooraankondiging boek over transseksualiteit en transgender '
Lees ook