Nederlandse Vereniging voor Addison en Cushing

(advertentie)
Persbericht Solitaire
Vooraankondiging themabijeenkomst AGS Lucie Menting - 01-07-2002

De werkgroep AGS wil in het najaar van 2002 haar tweede themabijeenkomst organiseren voor AGS-leden.

Tot onze spijt was tijdens de algemene ledenvergadering dr. F Slijper niet in staat de workshop voor volwassen AGS-leden te leiden. Hoe wel het bestuur gezorgd had voor een vervangster was het voor een aantal mensen een grote teleurstelling. Daarom hebben wij besloten om deze themabijeenkomst in het teken te stellen van volwassen AGS-patiënten.

Dr. Slijper, psychologe/psychoanalytica en seksuologe, zal spreken over onderwerpen als gender-gedrag, gender-identiteit en seksualiteit. Zij is verbonden aan het UMC Dijkzigt in Rotterdam en heeft onder andere op het gebied van AGS veel onderzoek gedaan naar psychische ontwikkeling, gedrag en seksualiteit.

Gezien het onderwerp zal deze themabijeenkomst alleen toegankelijk zijn voor volwassenen met AGS, zonder partner of introducé.

Op dit moment wordt er nog overleg gevoerd over de datum en de locatie. In de volgende INFO en op de internetsite zullen wij hier nader op ingaan en kunt u zich opgeven voor deze themabijeenkomst.

© 2001 NVACP

Zoekwoorden:

Deel: ' Vooraankondiging themabijeenkomst AGS '
Lees ook