Ingezonden persbericht

Vooral grote IT-dienstverleners ondervinden gevolgen van de kredietcrisis

COOLProfs: 'Klant en kwaliteit moeten weer belangrijk worden'

Oude Wetering, 30 maart 2009 - Uit de laatste ICT Barometer van Ernst & Young blijkt dat het met name de grote bedrijven zijn die hun externe IT'ers de deur wijzen. De oorzaak gaat volgens applicatieontwikkelaar COOLProfs verder dan de economische crisis: 'Jarenlang is aan de kant van de grote IT-dienstverleners sprake geweest van arrogantie en een gebrekkige dienstverlening. En daarvoor krijgen deze partijen nu de rekening gepresenteerd.'

Uit de ICT Barometer blijkt dat organisaties met meer dan 500 werknemers - dikwijls banken en verzekeraars - verwachten de komende twaalf maanden fors te snijden in de inzet van externe IT'ers; bij elkaar zijn deze grote organisaties verantwoordelijk voor bijna tweederde van de dalende vraag naar externe IT'ers. Opvallend genoeg zijn middelgrote bedrijven over bijna de hele linie nog positief gestemd over het verwachte investeringsbeeld voor de komende twaalf maanden. Aangezien de grote IT-diensverleners van oudsher de grote organisaties uit het bank- en verzekeringswezen bedienen, zijn het vooral de grote IT-leveranciers die het zwaar te verduren hebben. Zo bleek eerder al dat Ordina 350 banen moest schrappen.
Eric ten Harkel, directeur van COOLProfs, heeft door zijn dagelijkse werkzaamheden een goed inzicht in de markt. COOLProfs ontwikkelt applicaties in onder meer CA Gen en .Net. COOLProfs hanteert bij zijn projecten een resultaatgerichte aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke factor van IT. Projecten worden in fasen opgeleverd en blijven binnen de afgesproken tijd en het vastgestelde budget. Maar nog belangrijker, ze voldoen aan de door de klant verwachte kwaliteit.
Ten Harkel is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek van Ernst & Young: 'Elk bedrijf wordt in deze tijden gedwongen op de kosten te letten en projecten die zijn uitbesteed aan derden worden daarbij het eerst geëvalueerd en het meest kritisch bekeken. Het zijn in mijn ogen vooral grote IT-dienstverleners zelf geweest die in de afgelopen jaren hun hand een beetje hebben overspeeld. Zij hebben zich vooral gericht op het volume van hun dienstverlening en te weinig "echte" aandacht besteed aan de klant terwijl de geleverde kwaliteit dikwijls onder de maat was. Bovendien reageren grote IT-leveranciers doorgaans traag op veranderingen aan de kant van de opdrachtgever. Zij staan verder weg van de opdrachtgever en er is te weinig interactie.'
Ten Harkel raadt grote IT-partijen aan terug te gaan naar de basis en een voorbeeld te nemen aan hun kleinere collega's: 'Ze moeten voor flexibiliteit kiezen in de vorm van kortlopende contracten en zorgen voor goede communicatie met de opdrachtgever. Zorg dat er bij beide partijen één verantwoordelijk is voor het resultaat. De klant en zijn belangen, en de kwaliteit van de geleverde diensten moeten gewoon weer voorop komen te staan.'
De directeur van COOLProfs heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt: 'Ik weet dat ook grote dienstverleners zich aan kunnen passen aan de omstandigheden. Ze zijn immers ook ooit als klein bedrijf begonnen. Ze zijn zichzelf in de vaart der volkeren alleen een beetje kwijtgeraakt. Als de kwaliteit straks weer op orde is, dan hoeven klanten hun IT-dienstverleners niet meer te vragen hun prijzen te verlagen. IT dienstverleners die echt toegevoegde waarde leveren, zijn hun prijs immers meer dan waard.'

Over COOLProfs
COOLProfs is specialist in het bouwen en beheren van bedrijfskritische maatwerksystemen. Het gaat hierbij voornamelijk om administratieve systemen die de kernprocessen van de organisatie behelzen. Voorbeelden zijn het systeem voor kredietverlening aan het mkb bij ABN AMRO, het winkelinformatiesysteem van Schuitema en de website voor inventarisveilingen van DaanAuctions. Het bedrijf onderscheidt zich door zijn aanpak, waarin de menselijke factor van IT centraal staat. De medewerkers kruipen als het ware in de huid van de klant en zorgen voor de juiste balans tussen vereiste functionaliteit, tijdspanne en kosten. De klanten weten zo zeker wat ze krijgen en ook wanneer. Zij waarderen de betrokkenheid van COOLProfs en het begrip van verschillende situaties. Tot de vaste klanten van COOLProfs behoren onder andere Schuitema, ABN AMRO, TNT, DaanAuctions, Rijkswaterstaat, KLM, Triodos Bank, Delta Lloyd en Fortis. Kijk ook op www.COOLProfs.nl.

Deel: ' Vooral grote IT-dienstverleners ondervinden gevolgen kredietcrisis '


Lees ook