Universiteit Twente


99/009 28 januari 1999

Vooral medium-tech bedrijven profiteren van kennis van anderen

Econometrist drs. Bart Los bestudeerde voor zijn promotie verschillende techno-economische modellen. Deze kunnen de overheid in de toekomst helpen bij beleidsvoorbereiding. Volgens Los profiteren vooral medium-tech sectoren van kennis die andere bedrijven genereren. Los promoveert op 29 januari aanstaande aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente.

In 1995 bleek de enige Nederlandse vliegtuigbouwer, Fokker, alleen te kunnen voortbestaan met een forse financiële injectie. Naast emotionele argumenten speelden twee belangrijke kwesties rondom de 'waarde' van Fokker. Ten eerst de werkgelegenheid, zowel bij de vliegtuigbouwer zelf als bij toeleveranciers en afnemers. Ten tweede het belang van Fokkers Research & Development (R&D) voor uiteenlopende andere Nederlandse bedrijven. Over deze kwesties werd fundamenteel verschillend gedacht. Er bleek behoefte aan een objectieve schatting, gestoeld op wetenschappelijke methoden.

Los combineerde bestaande economische groeimodellen die op technologie zijn gebaseerd, met bestaande input-outputmodellen. De groeimodellen besteden echter geen aandacht aan verschillen tussen sectoren, terwijl de input-outputmodellen op hun beurt weinig zeggen over groei maar wel de interactie tussen de sectoren prima beschrijven. Los construeerde hieruit een prototype techno-economisch model. Hij simuleerde dit op de computer voor een imaginaire economie met acht sectoren. Voor de interacties tussen de sectoren baseerde hij zich op beschikbare economische gegevens op bedrijfsniveau.

Hoewel nog veel vervolgonderzoek nodig is om het techno-economische model voor beleidsvoorbereiding in te kunnen zetten, concludeerde hij wel dat een sectorale benadering heel nuttig is. De geschatte effecten van eigen R&D en via spillovers verkregen R&D, verschillen sterk per sector. Eigen R&D is vooral productief in high-tech sectoren, terwijl medium-tech sectoren relatief goed profiteren van technologie die andere bedrijven genereren. Alhoewel definitieve conclusies op basis van Los'onderzoek niet getrokken kunnen worden geeft het indicaties dat vooral deze sectoren - waaronder transport, de auto-industrie, polymeertechnologie en elektrische apparatuur vallen - grote nadelige economische gevolgen kunnen ondervinden van het verdwijnen van high-tech-bedrijven als Fokker.

Drs. Bart Los heeft zijn promotie-onderzoek verricht binnen de faculteit Bestuurskunde onder leiding van promotor prof.dr. A.E. Steenge. Recensie-exemplaren van het proefschrift 'De Effecten van Research & Development op Economische Groei en Veranderingen in Sectorstructuur' zijn op aanvraag verkrijgbaar. De verdediging vindt plaats op 29 januari 1999, om 13.00 uur in het gebouw voor Bestuur en

Deel: ' Vooral medium-tech bedrijven profiteren van andermans kennis '
Lees ook