PERSBERICHT - 30 AUGUSTUS 1999

Aandeel vijftigplussers in één jaar verdubbeld
Vooral oudere toeristen naar Friesland

Vooral ouderen kiezen Friesland als toeristische bestemming. Het aandeel vijftigplussers verdubbelde vorig jaar van 21 naar 40 procent. Op de tweede plaats komen de veertig- tot vijftigjaren, die een kwart van de bezoekers vormen. Dit blijkt uit het jaarlijks consumentenonderzoek van Toerdata Noord, een project van de noordelijke provincies en VVV'S, zo meldt de Leeuwarder Courant.

De stijging van het aantal oudere toeristen is in het hele Noorden waar te nemen, maar het duidelijkst in Groningen en Friesland. Hier bedraagt de gemiddelde leeftijd 49 respectievelijk 47 jaar. In Drenthe lag deze vorig jaar op 44 jaar. Deze provincie heeft als grootste groep de leeftijdscategorie van dertig- tot veertigjarigen.

Vergrijzing
De vergrijzing uit zich ook in de opgegeven bezoekredenen. In Friesland scoren steeds hoger de fietsmogelijkheden (vorig jaar al 41 procent), historische stadjes (39 procent), de rust (37 procent), de vergezichten (36 procent) en de meren en plassen (34 procent). Een lage waardering van de watersport komt doordat Toerdata in het onderzoek de Waddeneilanden en de IJsselmeerkust steeds buiten beschouwing laat.

Voor het hele Noorden gelden als voornaamste toeristische trekkers de fietsmogelijkheden, de rust en de aanwezigheid van ongerepte natuur, bos en heide. Opmerkelijk is dat in Groningen nog 27 procent als belangrijke bezoekreden "de vriendelijke bevolking" noemt.

Vraagtekens
In het rapport worden vraagtekens geplaatst bij de gebruikelijke definitie van cultuurtoerisme. Bezoekers die het agrarisch landschap waarderen, zijn niet automatisch ook liefhebbers van historische stadjes en musea en omgekeerd, zoals tot nu toe algemeen werd aangenomen.

Het merendeel van de toeristen, 87 procent, komt uit eigen land, vooral uit Noord- en Zuid-Holland en Gelderland. De Duitsers vormen 9 procent van de bezoekers, Belgen 3 procent. De overige buitenlanders spelen met krap 2 procent amper een rol. Van alle binnenlandse vakanties trokken Friesland en Drenthe vorig jaar elk 8 procent, tegen Groningen slechts 1 procent, aldus het bericht in de Leeuwarder Courant.

Deel: ' Vooral oudere toeristen naar Friesland '
Lees ook