Cito

Voorbeeldopgaven Lichamelijke opvoeding voor tweede fase havo/vwo

Persbericht 25 augustus 1999

De serie praktische hulpmiddelen voor docenten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs is uitgebreid met een nieuwe bundel: 'Voorbeeldopgaven voor LO 1 in VO II'. Die bundel bevat tien opgaven voor het nieuwe verplichte vak Lichamelijke opvoeding. De bundel is het product van een nauwe samenwerking tussen het Cito (Instituut voor Toetsontwikkeling) in Arnhem en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). De bundel kost ƒ 95,- en is te bestellen bij de sectie Verkoop van het Cito.

De bundel geeft voorbeeldopgaven voor softbal, volleybal, basketbal, voetbal, scheidsrechteren en turnen. Bij elk van de voorbeeldopgaven worden de eindtermen, de leerdoelen, het te gebruiken materiaal en de opstelling gegeven. Daarna volgen de opdracht per leerling en de aandachtspunten voor de leerkracht bij de voorbereiding en uitvoering van de opdracht en het scoreformulier voor de leerkracht. De voorbeeldopgaven fairplay en blessurepreventie bevatten naast de opdracht voor de leerlingen een docentenhandleiding en een beoordelingsmodel.

Werkwijze
De bundel gaat uitgebreid in op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het samenstellen van de voorbeeldopgaven en de werkwijze die daarbij is gevolgd. Van belang hierbij is dat alle opgaven zijn uitgeprobeerd door vakdeskundigen en leerkrachten. Hun op- en aanmerkingen zijn verwerkt in de definitieve voorbeeldopgaven.

Gebruik
Om het gebruik te stimuleren worden de voorbeeldopgaven op diskette bijgeleverd waardoor docenten gemakkelijk eigen aanpassingen kunnen doorvoeren en er van eigen maatwerk sprake kan zijn. Hoewel de opgaven zijn ontwikkeld voor de tweede fase van het havo/vwo, kunnen ze waarschijnlijk ook gebruikt worden in onderwijstypen als vmbo en mbo.
Ook zal de publicatie onder de aandacht worden gebracht van de docenten in Vlaanderen die aan vergelijkbare onderwijstypen lesgeven.

Bestellen en inlichtingen
De bundel kan besteld worden bij de sectie Verkoop van het Cito, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, telefoon: (026) 352 15 90, e-mail: verkoop@cito.nl.


25-8-1999

E-mail: info@cito.nl

Deel: ' Voorbeeldopgaven Lichamelijke opvoeding 2e fase havo/vwo '
Lees ook