Voorbereid op een calamiteit: online ehbo met MijnEHBO


ROTTERDAM, 20100528 -- Op 27 mei 2010 is op Rotterdam The Hague Airport de aftrap gegeven van het e-learningprogramma MijnEHBO door de ondertekening van een overeenkomst door het First Aid College en Het Oranje Kruis. MijnEHBO biedt de mogelijkheid in zelf te bepalen tijd, tempo en plaats Eerste Hulp te leren. Met een aanvullend praktijkgedeelte leidt dit op tot het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. MijnEHBO is een van de mogelijkheden die de burger in Nederland geboden wordt zijn zelfredzaamheid te vergroten.

`Kennis van eerstehulpverlening is een basis waarover iedere burger zou moeten beschikken', aldus directeur Jongejan van Het Oranje Kruis. `Voorbereid op een calamiteit, dat is vooruit denken. Dit sluit aan bij de Denk Vooruit campagne van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.'

Dit door het First Aid College (FAC) in samenwerking met Het Oranje Kruis ontwikkelde e-learningprogramma biedt een mogelijkheid hiervoor. Met de online opleiding kan men de theorie van de eerstehulpverlening leren en door het beantwoorden van vragen deze kennis testen. Met praktijklessen vormt dit de opleiding voor het diploma Eerste Hulp. Het geheel wordt afgesloten met een examen.

Clijsen, directeur Dutch Medical Group waar FAC een onderdeel van is: `Wat doet u als u iemand bewusteloos op straat ziet liggen? Hoe handelt u wanneer uw partner zich in zijn vingers snijdt en het maar blijft bloeden? Voor ons als First Aid College aanleiding om samen met Het Oranje Kruis het initiatief te nemen hier door middel van een e-learningprogramma iets aan te doen'. Beide organisaties hopen dat zo veel mogelijk mensen via MijnEHBO ook Eerste Hulp kunnen verlenen aan een medemens in nood.

Het Oranje Kruis
De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis" werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en cordinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun opleiders middels een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen; dat gebeurt door ruim 1200 EHBO-verenigingen en zo'n 250 opleidingsinstituten. Momenteel zijn er ongeveer 260.000 mensen in het bezit van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig.

MijnEHBO

Het Oranje KruisNoot voor redacties:

Deel: ' Voorbereid op een calamiteit online ehbo met MijnEHBO '
Lees ook