Gemeente Nijmegen


Bouwweg Stadseiland Lent

De voorbereidingen voor de bouwplannen ten noorden en oosten van Lent zijn in volle gang. De uitvoering van deze plannen heeft een intensief bouwverkeer tot gevolg. Vrachtwagens en andere voertuigen zouden, om de bouwterreinen te kunnen bereiken, gebruik moeten maken van de Laauwickstraat, die dwars door de bestaande bebouwing van Lent loopt. De Laauwickstraat is hier echter niet op berekend. De verkeersdrempels zijn lastig voor de zwaarbeladen vrachtwagens en de verkeerssituatie zou erg onveilig worden. Om deze problemen te voorkomen, is het college voornemens een aparte bouwweg aan te leggen voor de duur van maximaal vijf jaar.

De tijdelijke bouwweg, die in september/oktober 1999 klaar moet zijn, loopt via de Pastoor van Laakstraat en buigt ten zuiden van huisnummer 90 in oostelijke richting om aan te sluiten op Smitjesland. Via Smitjesland sluit hij aan op 't Buske. De bouwweg wordt een keer per week schoon gemaakt. In de bermen komen betonpaaltjes te staan die de bermen moeten beschermen en er voor zorgen dat er niet te hard kan worden gereden. Op de Laauwickstraat komen, aan de zijde van de A325 en 't Buske, borden met de tekst 'verboden voor bouwverkeer'. Na de aanleg van de Noordsingel verliest de bouwweg zijn functie en wordt deze omgebouwd tot woonstraat voor de toekomstige woonbuurten.

Elders in deze krant vindt u de bekendmaking van de voorgenomen verlening van de benodigde vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorbereiding bouwweg Stadseiland Lent bij Nijmegen '
Lees ook