Gemeente Antwerpen

Voorbereidingswerken monument Koning Boudewijn lopen volgens schema

In het meinummer van De Antwerpenaar kon u lezen hoe het monument op Linkeroever eruit zal zien. Ondertussen wordt er aan heel het ontwerp verder gewerkt. Zo werden de gebouwen van de dienst groenvoorziening aan de Thonetlaan-Frederik Van Eedenplein afgebroken en werden er nog heel wat werken uitgevoerd die op het eerste gezicht niet opvallen.

Aan het beeld van Koning Boudewijn zelf werd ongeveer een jaar gewerkt. De beeldhouwer Wilfried Pas voltooide onlangs het kleien beeld en de bronsgieter Koen Rossaert uit Waasmunster neemt het titanenwerk nu over. Het beeld van de overleden vorst zal rond de 1 000 kilogram wegen.

De beeldstrook met 42 foto’s en teksten van wijlen Koning Boudewijn, voorzien op de scheidingsmuur tussen het plein en het park, is goedgekeurd en Agfa Gevaert zal in samenwerking met de firma Bunnoit St.-Roch het geheel vervaardigen.

De vele witte kerselaren die het park vormen, zullen vóór einde maart geplant worden. Vanaf dit ogenblik zal het concept van het monument Koning Boudewijn u duidelijk worden. Langzaam aan zullen de aanplantingen, het beeld en de muur met beeldstrook volgen. Begin mei wordt het monument officieel ingewijd en zal iedere Antwerpenaar het prachtige ontwerp kunnen bewonderen.

laatst bijgewerkt op 12 januari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Voorbereiding monument Koning Boudewijn loopt volgens schema '
Lees ook