Provincie Overijssel

Voorbereiding N348 Deventer vordert gestaag

In Deventer de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige aanleg van de N348 gestart. Het gaat hierbij om de eerste werkzaamheden aan het bestaande wegennet en in Deventer en het opstellen van een zogenaamd bereikbaarheidsplan. Om de toekomstige aanleg van de N348 mogelijk te maken, is namelijk een ingrijpende verkeersomleiding noodzakelijk. Vandaar dat er vanaf vorige week aanpassingen in de Zweedsestraat, de Siemelinksweg en de Westfalenstraat uitgevoerd worden.

Er is begonnen met het maken van 'doorsteekjes' voor de aanleg van de zogenaamde 'turborotonde' in de Zweedsestraat. Deze rotonde wordt na de bouwvak gerealiseerd. Het verkeer zal via de doorsteekjes worden omgeleid door de Dortmundstraat en de Hannoverstraat. Het treffen van deze voorzieningen brengt mogelijk verkeershinder met zich mee.

Voor 2003 staat de realisatie van 'De Knoop' gepland, waarbij de verbrede Holterweg via een tunnel onder het spoor bij Deventer en Zutphen wordt door geleid. De nieuwe weg wordt eveneens met een tunnel onder de spoorlijn Deventer-Enschede door geleid en gaat over de Holterweg.

Deze zomer vinden de volgende werkzaamheden plaats:

de Zweedsestraat krijgt een turborotonde (?) die straks een vlotte doorstroom van verkeer mogelijk maakt. Het huidige fietspad wordt in verband hiermee tijdelijk verplaatst; de kruising Westfalenstraat-Zweedsestraat wordt gereconstrueerd; de kruising Siemelinksweg-Zweedsestraat wordt gereconstrueerd en krijgt een grotere capaciteit.

de spoorwegovergang voor fietsers wordt beter beveiligd.

De aanpassing van de N348 (de weg van Deventer richting Raalte en Ommen) speelt al sinds de zeventiger jaren. Zo'n tien jaar geleden is de weg door het Rijk aan de provincie overgedragen.

Sinds de gemeentelijke herindeling met Diepenveen speelt het project zich geheel binnen de grenzen van Deventer af. De aanleg van de N348 is voor de regio Deventer van groot belang, omdat de stad een verkeersinfarct dreigt te krijgen. Lokaal en interregionaal verkeer moet losgekoppeld worden om een vlotte en veilige doorstroom te krijgen. Nu staat het verkeer vrijwel dagelijks in de file voor 'De Knoop' de gelijkvloerse kruisingen van wegen en spoorwegen vormen een barrière. Ongelijkvloerse overgangen en kruisingen moeten straks niet alleen een vlotte doorgang, maar ook de verkeersveiligheid bevorderen. Maar de aanleg van de N348 is ook van belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Deventer.

Bron: Bas van Dishoeck, telefoon 038 - 425 2347


© 25-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Voorbereiding N348 Deventer vordert gestaag '
Lees ook