Zwolle, 17 februari 1999

Aanbesteding begin mei ‘99

OVERIJSSEL VER GEVORDERD MET VOORBEREIDINGEN FIETSPAD N749 WIERDEN

De provincie Overijssel is ver gevorderd met de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad langs de N749 Wierden-Vriezenveen. Begin mei ’99 staat de aanbesteding voor het fietspad gepland. De onderhandelingen van de grondaankoop bevinden zich in de eindfase; met enkele eigenaren worden nog onderhandelingen gevoerd.

In de bebouwde kom van Wierden tot de Woestendijk komt aan beide zijden van de weg een fietsstrook. Het gedeelte tussen de Woestendijk en de Hammerweg wordt aan de westzijde van de weg voorzien van een fietspad. Ter hoogte van de Woestendijk wordt een rotonde aangelegd.

Bebouwde komgrens Wierden schuift op

De bebouwde komgrens van de gemeente Wierden wordt in verband met het fietspad in noordelijke richting opgeschoven, tot voorbij de rotonde bij de Woestendijk. Dit is gebeurd in overleg met de gemeente Wierden. Op die manier is het mogelijk om op het gedeelte tussen de huidige komgrens en de rotonde bij de Woestendijk te volstaan met fietsstroken: in de bebouwde kom ligt de maximumsnelheid immers lager. In het oorspronkelijke plan waren hier vrijliggende fietspaden gepland. Nu is gekozen voor fietsstroken zijn er geen grondaankopen langs dit gedeelte nodig. Ook kan op deze manier meer beplanting worden gespaard.

Beplanting

Het is voor de aanleg van het fietspad noodzakelijk dat langs het hele traject beplanting wordt gerooid. Hiervoor zijn twee redenen: de aanleg van het fietspad zelf en de verkeersveiligheid. Voor de beplanting die voor de aanleg zelf wordt weggehaald is een nieuw beplantingsplan gemaakt. De provincie voert overleg met aanwonenden om herplant op hun eigendom mogelijk te maken.

Inzage

De gewijzigde plannen liggen op donderdag 11 maart 1999 tussen 19.00 uur en 20.30 uur op het gemeentehuis van Wierden in de Raadszaal ter inzage. Medewerkers van de provincie zijn die avond aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook zullen de plannen voor de fietsvoorzieningen langs het aansluitende gedeelte binnen de bebouwde kom van Wierden ter inzage liggen.

Deel: ' Voorbereidingen fietspad n749 Wierden '
Lees ook