Gemeente BreukelenVOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van Breukelen maakt op grond van artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente op 25 juni 2002 heeft besloten te verklaren, dat herzieningen van de bestemmingsplannen "Kockengen Dorp 1977" en "Kockengen Dorp 1977, 1e herziening" (tussen de Dreef en de Schoolweg ten behoeve van het plaatsen van 17 seniorenwoningen en een peuterspeelzaal) worden voorbereid.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 19 juli 2002 en ligt vanaf die datum bij afdeling VROM voor iedereen ter inzage.

Eventuele bedenkingen tegen het besluit kunnen, door diegene die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, binnen 6 weken na bekendmaking, bij de raad van de gemeente Breukelen worden ingediend.

Publicatiedatum: 18 juli 2002.

Deel: ' Voorbereidingsbesluit gemeente Breukelen '
Lees ook