Gemeente Kesteren


Nieuws

Voorbereidingsbesluit rbc 19 juni 2002

Het voorbereidingsbesluit moet een basis vormen om met behulp van artikel 19, lid 1, Wet Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de bestaande woning ten behoeve van inwoning.
Het voorbereidingsbesluit is op 13 juni 2002 in werking getreden.

Inzage stukken: vanaf 20 juni 2002 bij de balie grondgebiedzaken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorbereidingsbesluit in Kesteren '
Lees ook