gemeente rotterdam


voorbereidingsbesluiten

(28-9) het college van b. en w. stelt de gemeenteraad op 14 oktober voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de volgende locaties:


* schultz van hagenstraat 80, voor het oprichten van een woonhuis. het dagelijks bestuur van de deelgemeente kralingen/crooswijk gaat akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit.

* bergse rechter rottekade 1, voor brand-preventieve aanpassingen. het dagelijks bestuur van de deelgemeente hillegersberg-schiebroek gaat akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit.
* kasteelweg 51-53, voor het verbouwen en renoveren van het voormalige koetshuis van het inmiddels verdwenen kasteel van ijsselmonde. hierin worden ca. 500 m2 kantoren en ca 350 m2 horeca gevestigd. het dagelijks bestuur van de deelgemeente ijsselmonde gaat akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit.

* gronden begrensd door roerdomplaan, dorpsweg kromme zandweg en zuiderpark. de in het gebied gevestigde maarten lutherschool wordt uitgebreid met drie lokalen.

* voorts zal de entree van de tyltylschool worden verplaatst, om een einde te maken aan de huidige verkeerskundige problematiek. ook zal het voormalige schoolgebouw van het albeda-college, dat ook in dit gebied is gevestigd, worden herontwikkeld. dit gebouw wordt verplaatst en zal onderdak gaan bieden aan onder andere een arts- en fysiotherapiepraktijk, fitnessclub en dansschool. in het middelste gedeelte van het gebied zal nieuwbouw worden ontwikkeld, waarin diverse voorzieningen worden gecombineerd met levensloop bestendige woningen (zelfstandige huisvesting van ouderen die hier ook bij eventuele afhankelijkheid van zorg kunnen blijven wonen). de ontsluiting van het gebied zal plaatsvinden via de roerdomplaan. het dagelijks bestuur van de deelgemeente charlois gaat akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit.

* olympiaweg 44, voor het veranderen van de gevel en showroom van een daar gevestigde detailhandel in sanitair. het dagelijks bestuur van de deelgemeente ijsselmonde gaat akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit.

de raadscommissie ruimtelijke ordening en grondzaken heeft positief geadviseerd over de te nemen voorbereidingsbesluiten.

Deel: ' Voorbereidingsbesluiten gemeente Rotterdam '
Lees ook