Gemeente RotterdamVoorbereidingskrediet theater Zuidplein

Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 6 april voor om theater Zuidplein een voorbereidingskrediet te verlenen van fl. 316.000. Het krediet is bedoeld om in het theater enkele noodzakelijke vervangingen te doen in het kader van de ARBO-wetgeving. Het bedrag wordt in mindering gebracht de bijdrage van
fl. 7 miljoen die in het Groeifonds 1999-2000 is gereserveerd voor het theater Zuidplein in verband met de strengere ARBO-eisen en de plannen voor een verbouwing van het theater.
De raadscommissie voor Kunstzaken en Mediabeleid en de Raadscommissie voor de Financiën hebben positief geadviseerd over het verlenen van een voorbereidingskrediet aan het theater.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorbereidingskrediet theater Zuidplein Rotterdam '
Lees ook