Firms’ incentives to provide apprenticeships – studies on expected short- and long term benefits

Mw. Anika Jansen, MSc

Trefwoorden: werkplek, leer-werkplekken, voordelen op korte en lange termijn

“Firms’ incentives to provide apprenticeships – studies on expected short- and long term benefits”

Dinsdag 5 juli 2016, 14.00 uur

Promotor: prof.dr. A. de Grip

Co-promotor: dr. B. Kriechel

In deze dissertatie worden de determinanten onderzocht van de voordelen die bedrijven op korte en lange termijn ondervinden van het aanbieden van leer-werkplekken. In het eerste essay wordt het verband besproken tussen de vaardigheden die leerlingen hebben voordat ze aan de opleiding beginnen en hun productiviteit op de werkplek. Uit de resultaten komt naar voren dat vooral probleemoplossende vaardigheden leerlingen productiever maken. Het tweede essay gaat over arbeidsmarktregulering en toont aan dat bedrijven hun opleidingen beter organiseren naarmate arbeidsmarkten flexibeler worden. In het derde essay wordt het effect geanalyseerd van de modernisering van opleidingscurricula op het aanbod van en de vraag naar opleidingsplekken. Als curricula meer keuzemogelijkheden bieden, blijken meer bedrijven bereid te zijn om leer-werkplekken aan te bieden. Tenslotte wordt in het vierde essay de relatie onderzocht tussen individuele voorkeuren en investeringen in leer-werkplekken. Uit dit onderzoek blijkt dat managers vaker in opleidingen investeren naarmate ze altruïstischer zijn en minder aan tijdsdruk hechten.

Deel: ' Voordelen van het aanbieden van leer-werkplekken '


Lees ook