Gemeente Appingedam

Gemeente Appingedam - Jun 7 1999

VOORDELIG SALDO JAARREKENING GEMEENTE 1998.

De jaarrekning van de gemeente sluit met een voordelig saldo van f 527.000,00. De jaarrekening wordt na accountantscontrole in juli in de raadscommissie en de gemeenteraad behandeld.

BELASTINGEN EN LASTEN VERLICHT IN 2000?

Het college van BenW heeft een belastingnota met deze titel uitgebracht. In de eerste discussieronde in de raadscommissie Middelen en Ondersteuning is de nota overwegend positief ontvangen. Eind juni/begin juli komt de inhoud van de nota voor de tweede keer aan de orde. Belangrijk deel van de nota zijn de kosten en de financiering van omvangrijke uitgaven voor het rioolstelsel in de gemeente. Het is de bedoeling om de "Zalm Snip" voor de investeringen te gebruiken. Ook is voorgesteld om een deel van de kosten via de OZB te verhalen.

Deel: ' Voordelig saldo jaarrekening 1998 gemeente Appingedam '
Lees ook