RVD/DV

MINISTERRAAD: Voordracht burgemeester....

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Persbericht ministerraad
8 januari 1999

VOORDRACHT BURGEMEESTERSBENOEMING LEEUWARDEN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om mevrouw L.B.M. van Maaren-Van Balen (PvdA) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Mevrouw van Maaren is sinds 1 september 1991 burgemeester van de gemeente Weert.
Daarvoor was zij wethouder in Haarlem.
Mevrouw van Maaren volgt als burgemeester van Leeuwarden de heer drs. H.H. Apotheker (D66) op, de huidige minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

RVD, 08.01.1999


08 jan 99 15:42

Deel: ' Voordracht burgemeestersbenoeming Leeuwarden '
Lees ook