Gemeente Etten-Leur

Burgemeester en wethouders dragen kandidaat-gemeentesecretaris voor

Burgemeester en wethouders dragen de heer ir. M.L.T. Dircks (47 jaar) uit Papendrecht voor ter benoeming tot gemeentesecretaris van Etten-Leur. De gemeenteraad behandelt dit voorstel in zijn vergadering van 28 februari aanstaande. De heer Dircks is thans directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en tevens 1e loco-secretaris van de gemeente Papendrecht.

De heer Dircks is geboren in Echt (Limburg) en studeerde bouwkunde, architectuur en stedenbouw aan de Technische Universiteit in Eindhoven.
Na een korte periode in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, trad hij in 1978 in dienst van de gemeente Venray. Sinds 1986 is de heer Dircks verbonden aan de gemeente Papendrecht, waar hij opklom tot zijn huidige functie.

Ir. Dircks volgt in Etten-Leur de heer B.M.A. Josten op, die per 1 mei aanstaande na 18 jaar zijn functie als gemeentesecretaris neerlegt.

Deel: ' Voordracht kandidaat-gemeentesecretaris Etten-Leur '
Lees ook