expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: VOORDRACHT LID RAAD VAN STATE

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
26 februari 1999

VOORDRACHT LID RAAD VAN STATE

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de heer mr. F.P. Zwart voor te dragen ter benoeming tot lid van de Raad van State. De benoeming gaat in op 1 juni 1999.

De heer Zwart (52 jaar) is sinds 1995 vice-president van de Centrale Raad van Beroep.
Van 1988 tot 1995 was hij lid/raadsheer van de Centrale Raad. Daarvoor was hij ondervoorzitter van de Raad van Beroep (1983 . 1988) en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep (1980 . 1983).

RVD, 26.02.1999

26 feb 99 17:30

Deel: ' Voordracht lid Raad van State - 873 '
Lees ook