Ministerie van Binnenlandse Zaken


Voordracht president en lid Algemene Rekenkamer

19 april 1999
De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mevrouw drs. Saskia J. Stuiveling (53 jaar) voor te dragen tot president van de Algemene Rekenkamer. Mevrouw Stuiveling is sinds 1984 lid van het College van de Algemene Rekenkamer.
Van 1983 tot 1984 was zij coördinator van het vooronderzoek Parlementaire Enquête Commissie Tweede Kamer Rijn-Schelde-Verolme. Mevrouw Stuiveling was van 1981-1982 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
Zij volgt als president van het College de heer mr. H.E. Koning op.
Tevens heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Peper om overeenkomstig het voorstel van de Tweede Kamer de heer drs. P. Zevenbergen (58 jaar) voor te dragen tot lid van het College van de Algemene Rekenkamer.
De heer Zevenbergen is sinds 1 januari 1994 dijkgraaf van het Waterschap Delfland. Daarvoor was hij burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom.
Hij volgt als lid van het College de heer mr. H.E. Koning op.

Deel: ' Voordracht president en lid Algemene Rekenkamer '
Lees ook