Gemeente Leiden

Voordracht raadsgriffier Leiden

Op woensdag 10 juli jl. hebben de fractievoorzitters van de Leidse gemeenteraad unaniem mevrouw E.H.T. (Noor) van der Vlist voorgedragen voor benoeming tot raadsgriffier.

Noor van der Vlist is momenteel loco-secretaris en hoofd van de afdeling Bestuurssecretariaat van de gemeente Leiden. Zij werkt sinds
1 maart 1971 bij de gemeente Leiden in verschillende functies op het terrein van de bestuursondersteuning. Zo was zij de eerste full-time secretaresse van een wethouder en de eerste bestuursadviseur van een wethouder. In 1990 werd zij loco-secretaris en daarmee verantwoordelijk voor de bestuurlijke ondersteuning van het college van Burgemeester en Wethouders. Na de gemeentelijke reorganisatie in 1993 werd zij tevens hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning.

Volgens een eerder gemaakte afspraak is deze voordracht te beschouwen als een bindende voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders. In de vergadering van 15 juli a.s. zal het College tot de formele benoeming van mevrouw Van der Vlist overgaan.

`

Zoekwoorden:

Deel: ' Voordracht raadsgriffier Leiden '
Lees ook