expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Sorgdrager voorzitter Raad voor Cultuur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
10 september 1999

KABINET DRAAGT SORGDRAGER VOOR ALS VOORZITTER RAAD VOOR CULTUUR

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om mr. W. Sorgdrager voor te dragen voor benoeming tot voorzitter van de Raad voor Cultuur. De benoemingstermijn van de huidige voorzitter J. Jessurun (65) loopt af op 1 januari 2000.
De Raad voor Cultuur adviseert de regering gevraagd en ongevraagd over het cultuur- en mediabeleid en de toekenning van subsidies.

Mevrouw Sorgdrager, oud-minister van Justitie, is als kandidaat genoemd door de onafhankelijke Benoemingen Adviescommissie Raad voor Cultuur, onder leiding van professor
drs. A. van der Staay. De commissie heeft daarbij, in volgorde van belang, gekeken naar: bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met cultuur (in brede zin) en voldoende gezag in het veld en in relatie tot de staatssecretaris en het ministerie van OCenW. Staatssecretaris Van der Ploeg heeft mede op basis hiervan het kabinet verzocht mevrouw Sorgdrager voor benoeming voor te dragen.
De vertrouwenscommissie van de Raad voor Cultuur heeft positief gereageerd op de voordracht.

Mevrouw Sorgdrager heeft diverse bestuurlijke functies bekleed binnen de culturele sector. Zo was zij lid en later voorzitter van het bestuur van de Academie voor de Beeldende Kunst Oost-Nederland (AKI) (1975-1990). In 1994 werd zij lid van het bestuur van het Volkenkundig Museum in Leiden. Behalve voorzitter van de Enschedese muziekschool (1979-1984) is zij commissaris geweest van de Enschedese Schouwburg NV (1990-1994).

Sorgdrager werd in 1983 lid van het bestuur van het Overijssels Philharmonisch orkest. Dit gebeurde op verzoek van de orkestleden in verband met de fusie met het Operagezelschap Forum (1983). In 1993 werd ze vice-voorzitter van het bestuur van Forum op verzoek van het ministerie van WVC. Uit dit gezelschap is de Nationale Reisopera voortgekomen.
Mevrouw Sorgdrager is sinds 1998 voorzitter van de Stichting Nederlandse Dansdagen en voorzitter van de Stichting Nes-theater in Amsterdam.

RVD, 10.09.1999

10 sep 99 17:37

Deel: ' Voordracht Sorgdrager voor als voorzitter raad voor cultuur '
Lees ook