Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voordracht project-directeur-generaal EK2000
Een persbericht bij het onderwerp Europees kampioenschap voetbal 2000.
26 november 1999
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de heer P.J. van Zunderd voor te dragen voor benoeming tot project-directeur-generaal EK2000.
Peter van Zunderd (52 jaar) is sinds maart 1998 korpschef van de politieregio Midden- en West-Brabant. Daarvoor was hij plaatsvervangend korpschef in die regio. Van 1992 tot 1996 was hij districtschef Rotterdam Rijnmond. Daar heeft Van Zunderd veel ervaring opgedaan met (inter)nationale voetbalwedstrijden. Binnen de raad van hoofdcommissarissen is Van Zunderd portefeuillehouder geweld, slachtofferzorg, vermiste personen en preventie. Tot het instellen van een project-directeur-generaal EK2000 is besloten om de rijksbrede coördinatie voor EK2000 zeker te stellen.
De benoeming gaat in op 1 december en zal duren tot en met het EK2000.

Deel: ' Voordracht Van Zunderd als project-directeur-generaal EK2000 '
Lees ook