Provincie Drenthe

Voordracht voor Drentse vrijwilligersprijs van start

Assen, 18 september 2001
Persberichtnummer 01-086Tot 15 november 2001 kunnen inwoners van Drenthe een voordracht doen voor Hét Compliment voor Drentse vrijwilligers. De prijs is voor organisaties, instellingen, projecten of groepen vrijwilligers die het verdienen om eens extra in het zonnetje te worden gezet. Deze vrijwilligersprijs heeft de provincie Drenthe in het leven geroepen om haar waardering te uiten voor het nuttige werk dat zeer veel vrijwilligers verrichten. Gedeputeerde Margriet Brink-Massier reikt deze prijs van 5.000 gulden (2268,90 euro) dit jaar voor de eerste maal uit. Dit gebeurt op 6 december, de vooravond van de Internationale Vrijwilligersdag, tijdens een feestelijk avondvullend programma.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze waarderingsprijs voor vrijwilligers moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het gaat om een organisatie, instelling, project of groep vrijwilligers, dus niet om een individuele vrijwilliger. Bovendien gaat de prijs naar activiteiten waar vrijwilligers nú al mee bezig zijn. Die mogen wel onder leiding van een professional gebeuren. Plannen alleen zijn dus niet genoeg om in aanmerking te komen.

Jury
De jury bestaat uit Jasper Bal, voorzitter van de Drentse Jongerenraad, Jan Bonjer, hoofdredacteur van de Drentse Courant, Piet Kleine, schaatser, Barbara Stoffer-Helder, ondernemer en bestuurslid Stichting Ondernemende Vrouwen Drenthe en Henny van der Veen-Kruit, wethouder gemeente Borger-Odoorn.

De jury kiest na 15 november drie genomineerden. Bij de beoordeling let zij vooral op de inzet van de vrijwilligers en hoe belangrijk het project is voor de samenleving. Ook kijkt de jury of het project een voorbeeldfunctie kan hebben, hoeveel geld het kost en wat het oplevert.

Gedeputeerde staten roepen de Drentse inwoners op om goed in hun eigen omgeving te kijken wie voor deze vrijwilligersprijs in aanmerking kan komen. Gedeputeerde Margriet Brink-Massier: "Dagelijks zijn er heel veel vrijwilligers op zeer diverse terreinen actief, die dat heel vanzelfsprekend vinden. Al die vrijwilligers samen leveren een bijzondere prestatie. Deze groep verdient het om gewaardeerd te worden voor hun werk. Als zij hun werkzaamheden voor één dag zouden stoppen, dan staat de samenleving daarmee één dag stil! Veel mensen kennen wel een groep vrijwilligers die extra waardering verdient. Meld die mensen dan aan bij de jury van Hét Compliment voor Drentse vrijwilligers!"

Meer informatie
Op de website van de provincie Drenthe, www.drenthe.nl vinden geïnteresseerden meer informatie en een inschrijfformulier voor Hét Compliment voor Drentse vrijwilligers. Ook kunnen zij een folder en het inschrijfformulier aanvragen bij STAMM, telefoon (0592) 394400. STAMM verzorgt de uitvoering van de prijs en de organisatie van de uitreiking.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Voordracht voor Drentse vrijwilligersprijs van start '
Lees ook