Provincie Limburg

Voordracht voor nieuw bestuur symbiose


100/99

Maastricht, 2 juli 1999

VOORDRACHT VOOR NIEUW BESTUUR VAN SYMBIOSE.

Gedeputeerde Staten hebben met instemming kennis genomen van de voorgedragen kandidaten voor een nieuw bestuur van Symbiose. De benoeming van een nieuw bestuur was noodzakelijk omdat het zittende bestuur in mei jl. unaniem besloten heeft om af te treden. Het zittende bestuur is voornemens over te gaan tot benoeming van de volgende kandidaten:


- mevr. drs. T. Arslan voorzitter Stichting Meer Kleur en Kwaliteit

- de heer H.J. Meijers burgemeester van Onderbanken
- de heer dr. J.G.A. van Mierlo hoofddocent economie van de publieke sector aan de
Universiteit van Maastricht

- de heer F.J.M. Wilms directeur Sportstichting Landgraaf

- mevrouw P.H.M. van Dijk directeur Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie

- de heer P.L. Spronck directeur personeel en organisatie DSM Polyethylenes

In overeenstemming met de statuten van Symbiose zijn Gedeputeerde Staten in kennis gesteld van dit voornemen tot benoeming van bestuursleden. GS hebben het bestuur van Symbiose laten weten geen bezwaren tegen benoeming van de voorgedragen kandidaten te hebben. De overdracht zal op korte termijn plaatsvinden.

Deel: ' Voordracht voor nieuw bestuur Symbiose Limburg '
Lees ook