Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voordracht waarnemend commissaris van de Koningin Zuid-Holland

11 oktober 1999
De ministerraad is vrijdag 8 oktober jongstleden akkoord gegaan met het voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de heer ir. D. Luteijn (VVD) voor te dragen tot waarnemend commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland.
De heer Luteijn (56 jaar) was tot 1995 lid van de Eerste Kamer en van 1987 tot 1995 fractievoorzitter.
Momenteel is hij voorzitter van het Bestuur van de Cebeco Groep te Rotterdam; directeur van Luteijn Interim-Toezicht en Procesbegeleiding en exploitant van een landbouw- en fruitteeltbedrijf. Daarnaast heeft de heer Luteijn diverse nevenfuncties.
De heer Luteijn neemt met ingang van 16 oktober 1999 het ambt van commissaris van de Koningin waar van mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, die op eigen verzoek eervol ontslag is verleend.

Deel: ' Voordracht waarnemend commissaris van de Koningin Z-Holland '
Lees ook