ANBO

Voorgenomen acties
De ANBO, Unie KBO, en de PCOB gaan binnenkort in gesprek met een aantal grote banken in Nederland om te bepleiten dat het voor ouderen die dit willen, en voor gehandicapten, altijd mogelijk moet blijven om geld af te halen aan het bankloket. Natuurlijk kan er met de banken ook gesproken worden over alternatieven als het thuisbezorgen van geld en het verstrekken van persoonlijke ontheffingen om aan de balie van een bepaald bankfiliaal geld af te halen. In afwachting van dit overleg wordt wel alvast een meldingsactie voorbereid, waarbij ouderen hun ervaringen met de verschillende banken telefonisch kunnen doorgeven.

Deel: ' Voorgenomen acties ANBO, Unie KBO en PCOB '
Lees ook