Voorgestelde Kroningen in Nederland: 2008 en 2028


De Koningin als mentor van 's Nederlands Bestuur

DEN HAAG, 20070826 -- 'Royalisme' stelt 2008 voor als kroning van Z.K.H. Prins Willem Alexander en suggereert alvast 2028 voor H.K.H. Prinses Amalia. Twee decennia voor de Koning der Nederlanden om Nederland het derde millennium in te positioneren. Royalisme hoopt dat de Kroonprins tijdens het staatsbezoek aan India een prive-bedevaart kan maken in het Noorden van India. Het Noorden van India was tot aan 1947 een monarchie van de laatste Maharaja Singh. Dr. K. Singh, de voormalige Kroonprins en Sadar-i-Riyasat, reageert niet afwijzend op het initiatief om de massief gouden troon van zijn voorouders in hetzelfde fonds ('Kroon van de Wereld') te plaatsen waarin ook de Nederlandse Gouden Koets niet zou misstaan.

In een succesvolle dynastie, staat meestal een mystiek/religieus object zoals 'De Troon', Gouden Koets of Kroon centraal. De Koning bewaakt De Kroon; het nationale symbool van oneindige soevereiniteit des volks. Een Koning die zijn Koninkrijk tijdens zijn leven laat 'leegroven' en tegelijkertijd de verkeerde oorlog voert, is een ramp. Als de belangrijkste infrastructuur ernstig gevaar loopt (water) of verkocht wordt aan buitenlandse bankiers, verliest het land zijn eergevoel en solidariteit.

In ons Koninkrijk is er iets vreemds aan de hand. Er wordt gesproken wie de leiding zou hebben ten tijde van een tsunami of een watersnoodramp alsof het niet duidelijk is dat dat uiteraard 'de Koning' of Zijne Koninklijke Hoogheid de Kroonprins der Nederlanden is. De Partij voor Royalisme vindt dit onbegrijpelijk. Het is tenslotte bekend dat de eervolle en loyale Prins der Nederlanden een expert is in water en zijn land. Misschien wordt het tijd voor een geheel nieuwe kroning. Een ongekende kroning in de moderne geschiedenis ...

Van polder in moeras ...

Er is een stoutmoedige visie. Politieke kabinetten hebben de afgelopen decennia ons Koninkrijk daadwerkelijk van 'de polder' in het moeras laten zinken. Nederlanders zullen met vereende krachten hard moeten werken om hun nieuwe steden op een fundament van 20 meter boven de nullijn te herpositioneren.

Voorheen kwamen er hervormingen zodra 'een keizer' 10 % belastingen ging eisen. Nu betalen Nederlanders 50 % belasting aan een 'Staten-Generaal' die het volk behoort te vertegenwoordigen doch peperdure en geheel onzinnige oorlogen aan het voeren is in vreemde naties. Dit vanuit emotionele redenen tegen een parlementair ongedefinieerde en dus bij voorbaat onverslaanbare 'vijand'. Zelfs een kundig leger kan het niet winnen van een vijand die niet echt bestaat. Internationaal Royalisme probeert de Nederlandse geest kernachtig te verwoorden door te poneren dat bondgenoten belangrijk zijn, maar niet belangrijker dan onze eigen soevereiniteit.

Burgelijk Bewustzijn

Als ooit de vraag rijst waarom landgenoten wereldgenoten zonder enig gerecht, debat of identificatie executeerden - zelfs nog in 2007 - wat zou uw antwoord zijn? We voltrekken in een vreemde mogendheid immers barbaars de doodstraf. Na alle ervaring van de afgelopen eeuwen, lijkt nu de gehele volksvertegenwoordiging om imperialistische redenen of redenen van religieuze intolerantie oorlog te voeren in vreemde mogendheden. In dat geval is de Koning echter grondwettelijk verplicht om de oorlog te verklaren tegen de Mahdi-Koning en lijkt er sprake te zijn van ernstige wederrechtelijkheid in het nadeel van de gehele volksvertegenwoordiging.

Het kabinet kan beter nu reeds uitleggen wie er verantwoordelijk is voor foute beslissingen. Er komt een moment dat het volk zich realiseert dat zij via de belastingdienst een vermogen betaalt voor politiek geharrewar, democratische leegverkoop en een onzinnige oorlog op de verkeerde plek. Stel u voor: Australiers of marsmannetjes bezetten Nederland. Ze zijn overtuigd dat een bestuur met hun God of Opperbevelhebber ons lot verbetert. Ze komen ons immers heldhaftig en groots 'bevrijden'. Het zou mooi zijn als 'we ze' gewoon hun gang lieten gaan, ondanks dat we ze nimmer uitgenodigd hebben. Als natie zijn we zo vaak overheerst geweest. Vanuit de wijsheid en nationale heelheid zouden we als een Gandhi kunnen observeren hoe de imperialist onze gehele infrastructuur overneemt, een andere munt introduceert en een betere, multi-culturele regering installeert. Zodra de religie, nationale waarden en tradities echter naar de huis- en biljartkamer worden verbannen, ontstaat terecht burgelijke ongehoorzaamheid, nationalistisch terrorisme en daarmee verzet c.q. oorlogen. Ons Koninkrijk dient te leiden door soeverein en eigenzinnig voorbeeld.

Van 'provinciaals' landbouw-fundamentalisme terug naar een Koning

In plaats van het tentoonspreiden van provinciaals landbouw-fundamentalisme (culturele verschillen in gewasvoorkeuren), dienen Nederlanders hun land eensgezind en visionair te hervormen. Visionair betekent dat het merendeel van de bevolking PLUS de gehele infrastructuur de lucht in gaat. Een intelligente ambtenaar die internationaal verkondigt dat 'niemand hier eigenlijk weet wat we moeten doen als er hoge golven komen', zou onmiddelijk moeten worden overgeplaatst. Wie in de ministerraad vertegenwoordigt eigenlijk nog de Koning?

Een uitgelekt visie-stuk beschrijft tegelijkertijd een opvallend initiatief:

* Hoe Nederland vanaf 2007 MASSAAL wordt herbouwd met futuristische steden, minstens 20 meter boven NormalNull/NAP 'on an indestructible, amazing dyk'.
* Het gehele bestuur van Nederland wordt verricht door het Huis en Hof van de Koning ipv een kabinet.
* 'De Staten-Generaal' uit de Grondwet wordt - zie voetnoot* - vervangen door een Generaal, in 1 persoon
* Onmisbare ambtenaren treden in dienst van het Hof of het Huis.
* 'De Nederlandse Koninklijke Garde is de beste zwaardvechter(s) ter wereld.'
* 'De Nederlandse Koninklijke Luchtmacht is niet alleen de beste ter wereld, maar past 'de Afghanistan know-how' toe om Nederland vanuit de lucht 100 % veilig en soeverein te houden.'
* Nederland uitbouwen tot een machtig, soeverein Koninkrijk.

Voetnoot *: Het instituut van 'de democratie' vormt de noodzakelijke of symbolische brug tussen het volk en de Koning. In de Nederlandse Staat is de functie van de democratie ten onrechte toegewezen aan het parlement. Omdat Nederland een stabiele Monarchie is, zijn politieke verkiezingen niet meer nodig en werken zelfs averechts. Het parlement of de Generaal vormt immers niet het bestuur. Nederlanders kunnen via i-referenda nauwgezet worden betrokken bij Koninklijke beslissingen. Tegelijkertijd kan de familie Oranje Nassau onschendbaar blijven en gepast worden ontheven van onjuiste grondwettelijke regelingen zoals 'parlementaire huwelijkstoestemming'.

Het volk heeft altijd interesse in lagere belastingen, goede handel en een efficient bestuur. i-Referenda maken het nu mogelijk dat het Hof regelmatig het volk consulteert, waarbij een referendum immer dient te leiden naar een duidelijke beslissing of een meer relevante vraag. De werkelijke rol van democratie is relevante betrokkenheid en inspraak. Het volk heeft geen interesse in moeizame vertegenwoordigingen, besluiteloosheid, leegloop/leegverkoop en ondoorzichtelijke processen. Zodra visie ontbreekt, neemt 'de politiek' over en strand het schip.

Met de huidige technologie is een bijzonder effectief bestuur van Nederland mogelijk. Dat zou nu in handen van de Kroonprins kunnen worden geplaatst. Het volk dient zich te realiseren dat de collectieve ervaring EN de Wijsheid van Nederland besloten ligt in Hare Majesteit de Koningin en haar Zusters en in geen enkele politicus. Een betere mentor is niet te vinden voor de jonge, nieuwe bestuurder (Koning) van Nederland. Daarbovenop is ons Koninkrijk rijkelijk gezegend met bijzonder competente doch geheel onbekende leiders die tot nog toe weigerden om zichzelf te profileren. Zij wachten op Dharma (besturing van het Rijk door de rechtmatige Koning) en kunnen uitgenodigd worden voor vitale bestuursfuncties.

Over de Partij voor Internationaal Royalisme

Royalisme is een geheel nieuwe NGO (een niet-regeringsorganisatie). Royalisme ofwel koningsgezindheid is het fundament van Nederland. De statistische aanhang dient nog inzichtelijk te worden gemaakt. Royalisme heeft niet een politiek, doch een bestuurlijk/ constitutioneel doel. Om dat doel te realiseren, zou een meerderheid in het land nodig zijn.

Met de gratie van God en intelligentie van de Nederlanders, bloeit en laait de eer voor de Kroon van Nederland tot ongekende hoogte.


Deel: ' Voorgestelde Kroningen in Nederland 2008 en 2028 '
Lees ook