Gemeente Haarlem


13 februari 2004

54/2004
Gemeente Haarlem, sector Stadsbeheer

Persbericht


Het is al voorjaar in de Stadskweektuin

De winter is erg zacht. De natuur reageert hierop door (te) vroeg uit haar winterslaap te ontwaken. De eerste vliegende vlinder is al gesignaleerd. In de duinstreek zijn de padden aan hun trek naar het water begonnen en de flora komt vroeger dan verwacht in bloei.

Veel te zien voor tuinliefhebbers
De relatief warme en vochtige winter zorgt ook in de Haarlemse Stadskweektuin voor een ware bloei-explosie. Dat de sneeuwklokjes, de winterakonieten en de diverse soorten kerstrozen al bloeien is niet uniek. Dat het longkruid, de sleutelbloemen en het groot hoefblad meedoen is wel bijzonder. Met de genoemde soorten zijn lang niet alle nu bloeiende planten en heesters in de collectie genoemd. Vele bekende bolgewassen, zoals lenteklokjes, boerenkrokusjes en narcissen, dragen eveneens volop bloemen. In de collectie bloeien nu echter ook minder algemene en zeldzame vertegenwoordigers van deze plantengroep. Voor de liefhebber is zelfs een bijzondere collectie bolgewassen opgepot.


Ook voor kinderen

De Stadskweektuin is gelegen aan de Kleverlaan 9 in Haarlem en is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en op feestdagen is de tuin gesloten. Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Voor hen is er is een kleine speeltuin, een dierenweide en enkele volières. Verder kunnen ze tot 18 april een tentoonstelling bezoeken waar ze van alles te weten komen over licht.
De tentoonstellingsruimte is geopend op woensdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


Julia de Jong/afdeling Communicatie
023-5114903


---- --


Deel: ' Voorjaar in Stadskweektuin Haarlem '
Lees ook