expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: voorjaarsoverleg

Mededeling aan redacties

Op woensdag 16 juni 1999 houden het kabinet en sociale partners het voorjaarsoverleg. Dit vindt plaats om 9.00 uur in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag. Na afloop van het overleg wordt een toelichting gegeven aan de pers.

15 jun 99 12:02

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorjaarsoverleg kabinet en sociale partners '
Lees ook