Stichting Wakker Dier

WAKKER DIER: STOPZETTEN BROEDPROCES KUIKENS

Persbericht - 03 maart 2003

Voorkom doordraaien van miljoen kuikens per dag

Amsterdam, 3 maart 2003; Wakker Dier wil dat op kuikenbroederijen het broedproces wordt stilgelegd zodat niet dagelijks 1 miljoen kuikens hoeven te worden doorgedraaid. Het landbouwministerie moet om die reden snel met duidelijkheid komen hoe lang het vervoersverbod in de verschillende gebieden van kracht blijft. Broederijen broeden nu nog alle kuikens uit omdat nog niet duidelijk is hoe lang het vervoersverbod van kracht blijft en ze erop gokken dat ze de kuikens over een paar dagen nog naar kuikenmesterijen kunnen afvoeren. Voor broederijen in de 10 kilometer toezichtgebieden is al voldoende duidelijk dat de vervoersbeperkingen nog langere tijd van kracht blijven. Voor deze broederijen zou het broedproces onmiddellijk stopgezet moeten worden. Daarnaast wil Wakker Dier dat ontheffing wordt gegeven op het vervoersverbod voor vleeskippen die op de slachtleeftijd zijn buiten de 10 kilometer zones. De kuikens in de bio-industrie zijn zo doorgefokt op snelle groei dat ze geslacht moeten worden op een leeftijd van 6 weken omdat ze anders massaal doodgroeien vanwege hartproblemen, doorgezakte poten of ademhalingsmoeilijkheden.

Wakker Dier is geschokt maar niet verbaasd door de nieuwe uitbraak van weer een besmettelijke dierziekte in de intensieve veehouderij waardoor weer miljoenen dieren zullen worden doorgedraaid. Al eerder werd in de pluimveevakbladen steeds aangegeven dat het niet de vraag was of de vogelpest in Nederland zou uitbreken maar wanneer. Het is dan ook verbijsterend dat men zo slecht is voorbereid, bijvoorbeeld voor wat betreft de noodslachtcapaciteit. In Europa is een non-vaccinatie-beleid voor de vogelpest afgesproken hoewel een vaccin wel ontwikkeld zou kunnen worden. In de vier gemeenten waar nu de vogelpest lijkt te zijn uitgebroken leven maar liefst 4.5 miljoen kippen. Opmerkelijk genoeg gaf de hoofdredacteur van het blad Pluimveehouderij van afgelopen augustus nog aan niet rouwig te zijn over een uitbraak van Pseudovogelpest in Denemarken: Anderzijds kan zon uitbraak tijdelijk enige verlichting geven van de overvolle vleeskuikenmarkt..De mate waarin de uitbraak de (EU-)markt zal verlichten en het effect ervan op de prijs, valt moeilijk in te schatten. Maar in de huidige volle markt helpen alle beetjes. Vervelend is dat het voortdurend incidenten zijn die voor rendement moeten zorgen. Wakker Dier hoopt dat deze nieuwe dierziekteramp een keerpunt wordt voor de pluimveehouderij naar een kleinere diervriendelijkere sector. Nog steeds leeft ongeveer driekwart van de legkippen in legbatterijen en zijn vrijwel alle vleeskippen zo doorgefokt dat miljoenen kuikens letterlijk doodgroeien.
-einde persbericht-
Meer informatie:
Mattheus Bleijenberg (Wakker Dier) 020-4638924 of 06-14683812

Deel: ' 'Voorkom doordraaien van miljoen kuikens per dag' '
Lees ook