Praktijkonderzoek Veehouderij

Voorkom verdere besmetting met klassieke vogelpest

Tip 119 van 3 maart 2003

Beperk de risico's op verspreiding zoveel mogelijk.


* Minimaliseer contacten! Dit geldt voor dier èn mens. Veel van de mogelijke maatregelen zijn al vastgelegd in de IKB-regelingen, maar nu zijn ze extra noodzakelijk!

* Houd de route voor de veevoerleverancier zo kort mogelijk en zorg dat deze route schoon is.

* Voorkom met een goed zichtbaar (en breekbaar) lint dat mensen zomaar het erf oprijden en de stal binnenlopen.
* Sluit de toegangsdeur van de stal af. Laat bezoekers zich eerst melden. Houd op papier bij wie wanneer geweest is.


* Mensen die persé toch op het bedrijf moeten zijn, dienen bedrijfskleding aan te trekken. Zorg dat er voldoende schone overalls en laarzen zijn en ontsmet deze.

* Zeg bijeenkomsten met collega's af, ook als het niet op een bedrijf is. Ga ook niet onnodig buurten bij collega- pluimveehouders. Het vogelpestvirus is immers erg besmettelijk.
* Hoewel u de kleine huisdieren niet volledig in de hand hebt, kunt u de hond beter niet buiten het erf los laten lopen. Laat huisdieren bij een familiebezoek thuis.

* Gebruik internet ( www.minlnv.nl en www.lto.nl) om bij te blijven over de ontwikkelingen.

Helaas valt er weinig te doen tegen een verspreiding van vogelpest via de lucht. Verantwoord gedrag kan de kans op een verspreiding verkleinen. Voor vragen kunt u uw dierenarts raadplegen.

Kenmerken ziekte

Aviaire Influenza, ook wel betiteld als klassieke vogelpest, wordt veroorzaakt door een virus. Het is zeer besmettelijk. Het is een meestal zeer acuut verlopende ziekte van hoenderachtigen en kalkoenen. De ziekte kent een korte incubatietijd en gaat gepaard met sufheid en een hoge mortaliteit. De dieren worden suf, eten minder, leggen minder eieren en vertonen een soort 'snotneus'. Kop en hals vertonen zwellingen (waardoor de dieren kunnen stikken) en de kam verkleurt. In sommige gevallen treedt acute sterfte op, zonder voorafgaande klinische symptomen.

Virusdragers van dit virus komen vooral voor onder wilde watervogels.

Besmette vogels scheiden virus uit via de luchtwegen, oogvocht en via de mest. De ziekte kan zich verspreiden via direct contact tussen vogels of indirect via de lucht of door blootstelling aan besmet materiaal zoals mest, voer, kratten en andere transportmiddelen.---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 27-02-2003 15:27.

Deel: ' Voorkom verdere besmetting met klassieke vogelpest '
Lees ook