Provincie Groningen


Groningen, 13 januari 1999, Persbericht nr. 259

Voorlichters Provincie Groningen breken alle records

Sensationele ontwikkelingen tekenden zich vanochtend af op de afdeling Bestuurscontacten van de Provincie Groningen. Wat was het geval? Op de kamers 16 en 18 werd vandaag voor het eerst de magische grens overschreden van 250 persberichten!
Alsof deze prestatie nog niet indrukwekkend genoeg was, wisten de voorlichters vanochtend nog een ander record te verpulveren. Door de grote inspanning van het College van Gedeputeerde Staten om alle besluiten uit te stellen tot de laatste GS vergadering van het jaar, telde de besluitenlijst vanochtend het record-aantal van 39 besluiten, waarvoor maar liefst acht pagina's nodig waren. Met instandhouding van dezelfde corpsgrootte en van letters en dezelfde regelafstand!

In de jaren 1994 t/m 1997 werden respectievelijk 188, 211, 201 en 217 persberichten geschreven. De kortste besluitenlijst telde dit jaar slechts 3 besluiten. De voorlichters willen hierbij het College van GS graag bedanken voor hun productiviteit en pers-gerichte sensibiliteit van het afgelopen jaar. Zonder hun enorme geestdrift, bezieling en liefde voor het vak waren wij niet in staat geweest om vandaag deze heugelijke mijlpaal te bereiken.

De voorlichters hopen deze trend in het nieuwe jaar voort te kunnen zetten.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Agnes Delstra, tel. nr. 050 3164324, Marike Ensing, tel. nr. 050 3164075, Machteld Schierbeek, tel. nr. 050 3164982, Wim Trip, tel. nr. 050 3164129 of Hans van der Veen, tel. nr. 050 3164370, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichters Provincie Groningen breken alle records '
Lees ook