Voorlichting en studiebijeenkomst


Hoe wordt u beëdigd informaticadeskundige?

UTRECHT, 20130225 -- Op 13 maart vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het (aspirant-)lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI). Wat zijn de voordelen en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de NVBI? Hoe kan de NVBI u helpen een beëdigd informaticadeskundige te worden? Linda Kool (Rathenau Instituut) geeft daarna een lezing over eGovernment.

De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Mitland in Utrecht vanaf 17.00 uur.
Aansluitend op de voorlichting over het NVBI-lidmaatschap bent u welkom op de studiebijeenkomst: ditmaal een lezing door Linda Kool. Deze senior onderzoeker aan het Rathenau Instituut praat u bij over de veiligheid van eGovernment-systemen. Kool werkt mee aan een Europees onderzoeksproject rond de vraag: wat kan eGovernment betekenen voor Europese burgers, organisaties en instellingen? Wat zijn de voordelen en voor welke gevaren moeten we waken?

Beroepsvereniging
Veiligheid en ICT vormen al jaren een actueel onderwerp waarin NVBI-leden goed thuis zijn. Hun werkveld is tegelijk breed en specifiek. De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De beëdigde leden zijn onafhankelijke deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden en begeleiden. Met hun ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-leden tevens ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te beslechten.

Aan deelname aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Voor het programma en aanmelding: zie https://www.nvbi.nl/voorlichting


Deel: ' Voorlichting en studiebijeenkomst '
Lees ook