HE


23 april 1999
Nummer:99.026

Voorlichtingsbijeenkomst voor anderstalige studenten.

Op vrijdag 23 april aanstaande vindt in de Hogeschool Enschede een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor kandidaat-studenten die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Ook de toeleiders van deze kandidaat-studenten zijn van harte welkom. Op deze voorlichtingsbijeenkomst wordt informatie gegeven over het komend studiejaar 1999-2000.

De Hogeschool Enschede biedt onderdak aan één van de tien schakeljaren die Nederland rijk is: het voorbereidend jaar anderstalige studenten (VJA). Dit is een éénjarige voorbereiding voor studenten van buitenlandse herkomst die een diploma op HBO- of WO- niveau willen volgen. Het doel is om de kans op een succesvolle studie binnen het HBO of WO te vergroten.

Veel buitenlandse studenten komen uit een onderwijscultuur die niet te vergelijken is met dat wat ze binnen het Nederlands onderwijs kunnen verwachten. Specifiek aan het VJA zijn, naast vakken als Nederlands, acculturatie en logopedie, het aanbod van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een studie aan HBO of WO zoals presentatietechniek, het schrijven van een scriptie, het leren in werkgroepen en het maken van een dictaat tijdens hoorcolleges.

Het VJA is grofweg in te delen in twee fasen: een algemene fase waar de basisvaardigheden getraind worden en waarin
voorlichtingsactiviteiten door de verschillende instituten aangeboden worden. En een tweede fase waarin de studenten de gelegenheid krijgen colleges mee te lopen bij het instituut waar ze in augustus gaan beginnen aan hun beroepsopleiding. Dit studiejaar nemen 26 studenten deel aan het VJA uit 13 verschillende landen; een zeer internationaal gezelschap. Veel studenten hebben in hun thuisland al een studie- of beroepsverleden en willen zich nu scholen om in Nederland hun deskundigheid te gaan gebruiken.

Momenteel lopen de studenten mee met modulen voor de studierichting van hun keuze. Grote belangstelling is er voor de Informatica en de economische opleiding. In totaal zijn er 14 studenten die voor deze richting kiezen. Andere instituten waarvoor belangstelling is, zijn: Elektrotechniek, Small Business, Welzijn en Arbeid, Chemie en Technologie, Civiele Techniek, Verpleegkunde en Commercieel Technische Bedrijfskunde. De voorlichtingsbijeenkomst op vrijdag 23 april is van
9.30 tot 12.30 uur, in het gebouw Instituut Welzijn en Arbeid, Hengelosestraat 100 in Enschede. Aanmelding bij Janja Molemaker (coördinator VJA) tel. 053 - 4871670.

HE, Opleidingen, Opendagen, Faciliteiten, Nieuwbouw, Agenda, Persberichten, Links, Villa, Plaza


laatste wijziging gemaakt op: 20-04-99

Deel: ' Voorlichting Hogeschool Enschede anderstalige studenten '
Lees ook