Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken


Voorlichting over doping toegenomen bij Nederlandse sportbonden

Uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) blijkt dat steeds meer Nederlandse sportbonden aandacht besteden aan voorlichting over doping. In de periode maart 2002 tot maart 2003 heeft haast 75 procent van de sportbonden aandacht besteed aan voorlichting over doping. Het NeCeDo stelt de sportbonden hiertoe in staat door tegoedbonnen uit te geven, met een looptijd van één jaar. In totaal heeft 88 procent van het totaal aantal Olympische sportbonden en 60 procent van de niet-olympische sportbonden gebruik gemaakt van deze tegoedbon. Het NeCeDo is hoopvol gestemd dat die sportbonden die in het verleden géén aandacht hebben besteed aan voorlichting over doping, dit in de nabije toekomst wel zullen bewerkstelligen.

De Nederlandse sportbonden maken steeds meer gebruik van de voorlichtingsactiviteiten en -materialen van het NeCeDo. Bijna 75 procent van de Nederlandse topsportsportbonden heeft aandacht besteed aan voorlichting over doping en gebruik gemaakt van de tegoedbon voor voorlichting over doping. Meer dan 25 procent van de bonden die de tegoedbon volledig heeft verzilverd, heeft méér aandacht besteed aan voorlichting over doping aan zijn sporters of begeleidend kader. Het is wenselijk dat meer Nederlandse sportbonden dit goede voorbeeld volgen, zodat de gestelde doelgroepen optimaal voorzien kunnen worden van deze noodzakelijke informatie.

Jaarlijks keert het NeCeDo zogenaamde stimuleringsbedragen uit, in de vorm tegoedbonnen, aan díe Nederlandse sportbonden die de verplichting hebben tot het voeren van een actief anti-dopingbeleid. Deze tegoedbonnen hebben een looptijd van één jaar. De sportbonden kunnen deze tegoedbon alleen `verzilveren' voor voorlichtingsactiviteiten en
-materialen. De hoogte van deze tegoedbonnen is gekoppeld aan het aantal toegewezen gesubsidieerde dopingcontroles.

Het is opvallend dat een aantal sportbonden, zowel in 2001 als in 2002, géén gebruik heeft gemaakt van deze tegoedbon voor voorlichting over doping. Het blijft echter noodzakelijk sporters en het omringende kader met actuele informatie over het dopingvraagstuk in het algemeen voor te lichten en met name over de dopinglijst, de dopingcontroleprocedure, de rechten en plichten van de sporters en het gebruik van voedingssupplementen. Het NeCeDo is hoopvol gestemd dat die sportbonden die in het verleden géén aandacht hebben besteed aan voorlichting over doping, dit in de nabije toekomst wel zullen bewerkstelligen.

De Nederlandse sportwereld heeft in de afgelopen periode (1 maart 2002
- 28 februari 2003) gebruik gemaakt van meer dan 3500 NeCeDo-dopingwaaiers, meer dan 5000 folders van de dopingcontroleprocedure, meer dan 4000 folders van de IOC-dopinglijst en meer dan 2000 posters en visitekaartjes van de Doping Infolijn. Verder heeft het NeCeDo 46 informatiebijeenkomsten voor de Nederlandse topsport verzorgd en waar een evaluatie heeft plaatsgevonden, was deze positief tot erg positief. Bovendien zijn er diverse artikelen geschreven en geplaatst in gerenommeerde sportbladen en bondsorganen.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat wederom Nederlandse sportbonden en overige belanghebbenden meer aandacht hebben besteed aan voorlichting over doping. Het NeCeDo is erg verheugd over deze ontwikkeling en over het feit dat deze trend, ingezet in het jaar 2000, zich verder voortzet. Voor de periode maart 2003 tot maart 2004 zijn wederom tegoedbonnen uitgegeven. Voor informatie over het assortiment van voorlichtingsactiviteiten en bijbehorend kostenoverzicht voor de periode 1 maart 2003 - 29 februari 2004. De topsportvoorlichting van het NeCeDo wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWS en NOC*NSF Sector Topsport.

Deel: ' Voorlichting over doping toegenomen bij Nederlandse sportbonden '
Lees ook