Voorlichting veiligheid in de bouw voor ZZP’ers


Stichting ZZP Nederland organiseert thema-avonden over veiligheid en wil onduidelijkheid wegnemen voor zelfstandigen en opdrachtgevers

UTRECHT, 20120329 -- Met het steeds groter wordende leger van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) wordt veiligheid voor ZZP’ers een belangrijk onderwerp. Over ZZP’ers in de bouwsector verschenen de laatste dagen veel berichten over de zorgplicht die opdrachtgevers een hebben richting zelfstandigen. In veel berichten werd gesuggereerd dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor ieder ongeval op de bouwplaats en een arbeidsongeschiktheidverzekering niet meer nodig zou zijn. Dit is volslagen onzin. Als zelfstandigen niet volgens voorschriften werken zijn zij zelf verantwoordelijk. ZZP Nederland wil duidelijkheid scheppen en organiseert thema avonden voor ZZP'ers in de bouw

Indien een hoofdaannemer onvoldoende veiligheidsmaatregelen treft is er inderdaad sprake van nalatigheid en is de hoofdaannemer aansprakelijk. Echter daarbuiten is en blijft de zelfstandige zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Als ZZP’ers bewust de veiligheidsvoorschriften negeren en er gebeurt een ongeluk dan kan de opdrachtgever daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare nalatigheid.

Voorlichtingsavonden veiligheid op de bouwplaats
Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. In het kader van de Word Wakker campagne organiseert Stichting ZZP Nederland  5 thema-avonden door het hele land over veilig werken op de bouwplaats. De avonden staan in het teken van “Veilig- en Gezond werken”. Belangrijke onderwerpen zijn: het vergroten van eigen veiligheid, preventie, veiligheidsmaatregelen die men kan nemen en wettelijke voorschriften. Niet alleen voorschriften komen ter sprake maar ook maatregelen die voorkomen dat men arbeidsongeschikt raakt.

Link: thema avonden ZZP in de bouw

In de bouwsector komt het regelmatig voor dat de Arbeidsinspectie handhavend moet optreden omdat de regels niet gevolgd worden. Op de thema-avonden, die openstaan voor iedere ZZP’er zal ook de Arbeidsinspectie voorlichting geven over handhaving Arbo normen voor zware beroepen. Tevens wordt voorlichting gegeven over het belang van arbeidsongeschiktheidverzekeringen.


Deel: ' Voorlichting veiligheid in de bouw voor ZZP’ers '
Lees ook