Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 29 augustus 2001 10 september: meepraten over herindeling
Voorafgaand aan de volksraadpleging over de gemeentelijke herindeling in het Westland vinden in alle gemeenten discussiebijeenkomsten plaats.

In 's-Gravenzande gebeurt dit op maandag 10 september 2001 om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) in de raadzaal van het stadhuis, Van Geeststraat 1. U bent daarbij van harte welkom!

Wat kunt u die avond verwachten?

Na een inleiding door de voorzitter, burgemeester mevr. Hommes, lichten de vijf fractievoorzitters ieder kort hun voorlopige fractiestandpunt over de gemeentelijke herindeling toe. Na een pauze is er vervolgens volop gelegenheid met elkaar en met het gemeentebestuur in discussie te gaan over het voorlopige standpunt dat de raad heeft ingenomen. De avond wordt afgesloten met informatie over het vervolgtraject.

Vraagstelling bij volksraadpleging

In 's-Gravenzande is de vraagstelling bij de volksraadpleging op 19 september als volgt:

Let op: u kunt maar één keuzemogelijkheid aangeven

IK BEN VOOR:

* De samenvoeging van alle zeven Westlandse gemeenten tot één gemeente (de 7-0 variant; voorlopige keuze van de gemeenteraad van 's-Gravenzande)


* De samenvoeging van de zes gemeenten s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, Wateringen, De Lier en Maasland tot één gemeente (de 6-1 variant)


* IK BEN TEGEN

de voorgestelde vormen van gemeentelijke samenvoeging

Volgende week informatiekrant

Volgende week krijgt iedereen in het Westland de informatiekrant over de volksraadpleging in de brievenbus. Een krant vol met informatie, onder andere over de discussie die in het Westland plaatsvindt over de gemeentelijke herindeling, de vragen die in de verschillende gemeenten worden gesteld en het stemmen bij volmacht. Ook geven de zeven Westlandse burgemeesters hun visie op de volksraadpleging.

Nieuwe paspoorten en identiteitskaarten

Een week wachttijd

Op 1 oktober wordt een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd.

Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland aangemaakt. Dit betekent dus dat u het reisdocument niet meer direct bij de aanvraag mee kan nemen. U kunt het na een week ophalen.

Aanvragen

U moet een reisdocument persoonlijk aanvragen. Daarbij moet u meenemen:

* Het oude reisdocument dat al in uw bezit is;
* één recente pasfoto (formaat 3,5 x 4,5 cm. en recht van voren genomen)

Let op: Andere fotos worden beslist geweigerd; zorg ervoor dat de fotograaf weet dat het voor het nieuwe paspoort is!

Reisdocumenten voor kinderen

Kinderen die zelf een reisdocument nodig hebben, hebben daarvoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van diegene die het gezag over het kind heeft) tot de leeftijd van:
* 18 jaar, voor de afgifte van een paspoort;
* 12 jaar, voor de afgifte van een identiteitskaart;
Let op: Bij de aanvraag dient het kind zelf aanwezig te zijn.

Bijschrijven van kinderen

Kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van een of beide ouders.

Ook het bijschrijven van kinderen duurt een week.

Hiervoor moet u meenemen:

* Uw huidige paspoort;

* één recente pasfoto van de bij te schrijven kinderen (formaat 3x4 cm. en recht van voren genomen; zie ook de opmerkingen hierboven);
* schriftelijke toestemming van de andere ouder of gezaghouder;
Let op: De bij te schrijven kinderen dienen bij de aanvraag zelf aanwezig te zijn.

Prijzen per 1 oktober 2001

paspoort : 73,55 33,37 (tot 1 oktober: 85,00)

identiteitskaart : 59,20 26,87 (tot 1 oktober: 38,50)

bijschrijving kind: : 15,00 6,81 (per kind, direct bij aanvraag paspoort)

: 35,00 15,88 (per kind, in een reeds bestaand paspoort)

Gaat u begin oktober naar het buitenland?

Vanaf 1 oktober 2001 kunnen de nieuwe reisdocumenten worden aangevraagd.

Door de week wachttijd bij de nieuwe procedure moet u er daarom wel rekening mee houden dat in de eerste week van oktober GEEN reisdocumenten kunnen worden verstrekt!

Kijk daarom of u een nieuw reisdocument nodig heeft in de maand oktober en vernieuw uw paspoort of identiteitskaart dan nog in september. Dan weet u zeker dat u met een gerust hart op reis kunt.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente

s-Gravenzande, van Geeststraat 1, telefoon 430272 of 430273.

Stadsjournaal juli 2001 beschikbaar

Het Stadsjournaal over de maand juli 2001 is klaar. U kunt de videoband lenen bij de bibliotheek aan het Zandeveltplein. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

De Video- en Journaalgroep 's-Gravenzande heeft de volgende onderwerpen op de videoband vastgelegd:

* Ken uw stadgenoten: de familie Van der Meer teelt kalebassen
* Strooiveld op begraafplaats Beukenhage

* Voortgang restauratie 's-Gravenzandse korenmolen
* Sloop van voormalige Marijkeschool

* Disco Zuid (Wim Schröder) sluit deuren

* Ingebruikname Jeu de Boulesaccommodatie
* Ridder- en zomerfeest op Wilhelminaschool
Herstraten Spinel

Vanaf maandag 3 september wordt de Spinel opnieuw bestraat. Dit werk is een onderdeel van de herinrichting van de Edelstenenbuurt.

Het verkeer moet in de komende periode rekening houden met afsluitingen en omleidingen.

Gratis lijnfolders Connexxion

Connexxion biedt vanaf 2 september a.s. gratis lijnfolders aan. Naast de dienstregeling is in de folder een speciaal ontwikkeld aansluitschema opgenomen, waarin te zien is bij welke halte op een andere lijn overgestapt kan worden. Zo weet de reiziger precies welke folders hij/zij nodig heeft om de reis te plannen.

De folders voor de lijnen die 's-Gravenzande aandoen (123, 128, 135 en 202) zijn onder andere verkrijgbaar bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis.

De complete dienstregeling van Connexxion staat ook op internet: www.connexxion.nl.

- mevrouw J.H.C.M. Nigten voor het kappen van een Atlas ceder in de achtertuin van de woning aan de Anjerstraat 10;


- de heer D. Voskamp voor het kappen van een ceder in de voortuin van de woning Prins Bernhardstraat 10.
Bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J.C.M. de Bruijn

Tuinhuisje/volière

Reiger 30

P.G. Beukers

Dakkapel

Noordlandseweg 10

M. Rolandus Boers

Tuinhuisje

Naaldwijkseweg 366

Westland Materiaal BV

Transformatorstation (3x)

Groeneweg 10

Nabij Nieuwelaan 11

Einsteinstraat achter Kon. Julianaweg 146

Aangevraagde bouwvergunningen

L.A.van der Kleij

Twee dakkapellen

Meerkoet 108

C.T. Hamminga

Dakkapel

Rederijkerslaan 9

Stichting 's-Gravenzandse Korenmolen

Pantry met toilet

Naaldwijkseweg 117

H. van den Burg

Bedrijfsruimte

Maasdijk 81B

Aangevraagde sloopvergunningen

ADB Cool Company

Agrarische woning

Galgeweg 2

Geaccepteerde bouwmeldingen

R.M. Kleijn

2 hobbyruimten

Prins Mauritsstraat 12

R. Ottenvanger

Dakkapel

Bordewijkstraat 11

Westland Materiaal BV

Transformatorstation (2x)

1. Alsemgeestlaan 14

2. Maasdijk 101A

J.A. van der Wilk

Blokhut

Minstreelhof 6

Verleende bouwvergunningen

A.G.P. Vijverberg

Serre

Galgepad 8

J.J. Spies

Verbouwen woning

Hoflaan 153

W.M. de Vreeze

Dakkapel

Onyx 38

Vajo BV

Warmteopslaginstal-
latie

Bagijneland 29

J.J. Boers

Hobbykas

Alsemgeestlaan 14

Verleende sloopvergunningen/meldingen

L.A.M.J. Waasdorp

Asbesthoudende golfplaten

Lindenstraat 22

N. van Geest

Asbesthoudend materiaal

Monsterseweg 58

Schuitema Vastgoed Amersfoort

Geveldelen en winkelinterieur

Langestraat/Gravenhof

Stichting Tennispark

Clubgebouw

Wattstraat 16

Firma P. Solleveld

Bedrijfsruimte

Boerenlaan 17

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een drietal beschikkingen opgesteld om de volgende milieuvergunningen op grond van de artikelen 8.25 en 8.26 van de Wet milieubeheer in te trekken:

* Westland Energie Services B.V., oprichtingsvergunning d.d. 15 november 1990 voor een warmtekrachtinstallatie, gevestigd op het adres Groeneweg 141;

* Kwekerij Hegro B.V., oprichtingsvergunning d.d. 15 november 1994 voor een glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Woutersweg 67;

* De heer F. van der Wel, oprichtingsvergunning d.d. 11 oktober 1994 voor een glastuinbouwbedrijf, gevestigd op het adres Kwekerslaan 2.

Ontwerp-beschikkingen

De ontwerp-beschikkingen hebben twee weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen.

Ter inzage beschikkingen

De beschikkingen liggen gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 30 augustus tot en met woensdag 10 oktober 2001, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Volgende week (3 tot en met 7 september) worden de groene

Deel: ' Voorlichtingavond over herindeling 's-Gravenzande '
Lees ook