Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nummer 18, datum: 10 maart 1999

Voorlichtingsactie naar veehouders over zelfcontrole bij runderen en IKB Rund

Op korte termijn informeren de PVE alle rundveehouders via een brief over de verplichte zelfcontrole runderen en de voordelen van IKB Rund hierbij. Dit heeft het PVV-bestuur vandaag besloten.

Het is belangrijk dat alle rundveehouders op korte termijn de inhoud en de gevolgen kennen van de ‘Verordening zelfcontrole runderen op het gebruik van verboden stoffen’. Hierin wordt voorgeschreven dat alle rundveebedrijven uiterlijk 1 januari 2000 moeten deelnemen aan een erkend zelfcontrolesysteem. Vooralsnog is IKB Rund de enige regeling die voldoet aan de criteria die aan dergelijke systemen worden gesteld. De belangrijkste eis daarbij is een controle op verboden stoffen, met name groeibevorderaars en antibiotica. Tot op heden voldoet de regeling Keten Kwaliteit Melk (KKM) nog niet aan deze voorwaarden.

Een en ander zou betekenen dat rundveehouders die geen IKB-erkenning hebben, vanaf 1 januari 2000 runderen niet normaal kunnen laten slachten of exporteren. Zij kunnen namelijk geen waarborgen aan de RVV geven in het kader van de zelfcontrole. Van niet-IKB-erkende veehouders moeten dan de runderen bij slachting individueel worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van bepaalde verboden stoffen. De kosten hiervoor kunnen al snel oplopen tot enkele honderden guldens per dier.

Overigens zijn de regelingen IKB Rund en KKM al goed op elkaar afgestemd. Ook wordt er nauw samengewerkt, zowel bij de aanmelding, de controle als ook bij de voorlichting in de toekomst.

Voor nadere informatie:

Jan Odink, secretaris Vee en Vlees, tel. (070) 340 92 74

of Marjan Vrins, afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92 83

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichtingsactie naar veehouders over zelfcontrole '
Lees ook