Gemeente Hilversum

Persberichten Week 33 (13 - 19 augustus 2001)
Voorlichtingsavond over energiebesparing
Mensen met een eigen huis in het Schilderskwartier en ´t Hoogt van ´t Kruis ontvangen binnenkort een brief van de gemeente. In die brief vraagt de gemeente de eigenaar/bewoners om mee te doen aan de actie Gooi Vecht voor Energiebesparing. Daarom worden de eigenaar/bewoners uitgenodigd voor een voorlichtingsavond over deze actie. Belangstellenden kunnen daarvoor terecht op dinsdag 28 augustus van 19:00 tot 21:30 uur in buurthuis De Lelie aan de Leliestraat 6-8 in Hilversum. Doel van de actie is het verbeteren van de energieprestatie van particuliere woningen.

Bewoners hebben belang bij een energiezuinige woning, omdat de energieprijzen de afgelopen jaren fors gestegen zijn. Dat komt door de regulerende Energie Belasting (REB). Dat is de belasting die het Rijk heft op het gebruik van fossiele brandstoffen. De REB bedraagt dit jaar 15 cent per kilowattuur voor elektriciteit en 32 cent per m3 voor aardgas. Dat komt bovenop de prijs die het energiebedrijf voor uw energieverbruik in rekening brengt.

U kunt de energieprestatie van uw woning verbeteren door uw woning te isoleren, HR++glas te laten plaatsen en een energiezuinige CV-ketel aan te schaffen. Voor deze maatregelen geeft het Rijk een

energiepremie. Ook voor een zonneboiler en zonnestroompanelen kunt u deze energiepremie krijgen. Daarmee kunt u zelf schone energie opwekken, zodat u minder elektriciteit of aardgas nodig heeft.

Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat uw energierekening omlaag gaat.

Natuurlijk kosten alle energiemaatregelen geld. Om deze maatregelen goedkoper te maken, geeft het rijk een extra premie van 25% voor ieder woning met een Energie Prestatie Advies. Dat is een rapport waarin staat welke energiebesparingsmaatregelen voor die specifieke woning rendabel zijn. Voor iedere maatregel die in het Energie Prestatie Advies staat en daarna wordt uitgevoerd, kan de woning-eigenaar subsidie plus 25% extra energiepremie krijgen. Let op: het energie prestatie advies moet worden opgesteld voordat de maatregelen worden uitgevoerd.

De gemeente heeft ook belang bij het verbeteren van de energieprestatie van woningen. Dat staat in het energiebeleidsplan. De gemeente Hilversum stelt zich ten doel om in 2002 het energieverbruik van alle particuliere woningen samen 11,5 % lager te laten zijn dan in 1996. Daarom doet de gemeente Hilversum mee met de actie Gooi Vecht voor Energiebesparing. Dit houdt in, dat particuliere woning-bezitters voor f 350,- een energieprestatie advies kunnen laten opstellen door medewerkers van het coördinatiecentrum van de actie. Zodra er één van de maatregelen die in het adviesrapport staat wordt uitgevoerd aan de woning, krijgt de eigenaar deze f 350,- weer terug van het energiebedrijf. Bij het coördinatiecentrum kunt u bovendien voordelige offertes voor de aanbevolen maatregelen laten opstellen. Daarvoor kunt u natuurlijk ook bij uw eigen installatiebedrijf terecht. Wellicht kan die ook een energieprestatie advies voor u opstellen. Een lijst met energieprestatie-adviseurs is te vinden op internet via www.epadesk.nl.

Huurders kunnen met vragen over energiebesparing bovendien terecht bij de woning eigenaar. Die moet namelijk toestemming geven voor de maatregelen. Woningcorporaties krijgen bovendien een lagere vergoeding voor energieprestatie adviezen. Daartegenover staat dat zij met één advies voor meerdere gelijksoortige woningen kunnen volstaan, om de 25% extra premie te kunnen krijgen.

Voor meer informatie over de actie Gooi Vecht voor Energiebesparing kunt u bellen met het coördinatiecentrum op telefoon nummer 035 - 624 40 54.

Deel: ' Voorlichtingsavond over energiebesparing in Hilversum '
Lees ook