Gemeente Borsele


Voorlichtingsavond voorbeeldproject Sociale veiligheid

Een aantal weken geleden heeft u in de Borselse Bode kunnen lezen dat in onze gemeente een project over Sociale veiligheid van start is gegaan. Dit in het kader van een nieuwe opzet van het emancipatiebeleid. De nieuwe wijk in Heinkenszand ‘Over de Dijk’ staat hierbij centraal. Op 18 januari 1999 is een voorlichtingsbijeenkomst over het project Sociale veiligheid. Deze vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gebracht van de inhoud van het project en kunt u zich opgeven als deelnemer.

Het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur (SCOOP) en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) zijn de coördinatoren van het project. Ruimte-Advies Bureau Wijnker uit Den Haag zorgt voor de begeleiding en de uitvoering. De stichting BOS en de gemeente Borsele verrichten praktische ondersteunende werkzaamheden. Als voorproefje wordt door SCOOP een korte presentatie gegeven over het project op de informatiemarkt van ‘Over de Dijk’ op woensdag 13 januari
1999 in De Stenge in Heinkenszand. Elders in deze gemeente-info leest u meer hierover.

Voor het project Sociale veiligheid zijn wij nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het project staat open voor alle geïnteresseerde bewoners in de gemeente Borsele. Specifiek worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit project: mensen die van plan zijn om in ‘Over de Dijk’ te gaan wonen, leden van vrouwenorganisaties, ouders en verzorgers van jonge kinderen, dorpsraden, schoolbesturen en leden van plaatselijke milieu- en natuurgroepen.

Bent u geïnteresseerd om mee te denken of heeft u vragen dan kunt u terecht bij:
SCOOP Middelburg, mevrouw J. Huijsman, tel. (0118) 682551; Stichting BOS, mevrouw I. de Nooijer, tel. (0113) 311999; Gemeente Borsele, mevrouw M. Toonen, tel. (0113) 561730.

Deel: ' Voorlichtingsavond project Sociale veiligheid Borsele '
Lees ook