Gemeente Apeldoorn

Voorlichtingsavond rampenbestrijding op 23 mei

De gemeente Apeldoorn organiseert op donderdag 23 mei 2002 voor inwoners van Apeldoorn een voorlichtingsavond rampenbestrijding. De burgemeester, de regionale brandweercom-mandant, de districtschef van de politie, de adjunct-gemeentesecretaris en de plv. Regionaal Geneeskundig Functionaris zullen geïnteresseerden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden deelgenoot maken van de wereld van de rampenbestrijding. Bovendien is er aandacht voor de taken van de diverse betrokkenen. Tenslotte wordt ook het startschot gegeven voor een kleurplaatwedstrijd op de Apeldoornse basisscholen met als thema 'de sirene'.

Naast het voorkomen van rampen moet de overheid zich zo goed mogelijk voorbereiden op een eventuele ramp om daarmee de schade voor de slachtoffers van de ramp zo klein mogelijk te laten zijn. Onderdeel van een goede voorbereiding op een eventuele ramp is het geven van voorlichting aan de bevolking. De voorlichting bestaat met name uit informatie over "wat te doen als de sirene gaat". Deze informatie is ieder jaar ingesloten in de gemeentegids, het Orakel.

Inwoners van Apeldoorn zijn op donderdag 23 mei welkom in de raadzaal van het Stadhuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze avond aanmelden bij de heer G. Reezigt van de dienst Veiligheid, Recht en Burgerzaken (vóór woensdag 22 mei). Dit kan door te bellen met (055) 580 13 07 of mailen naar reezigg@apeldoorn.nl.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Voorlichtingsavond rampenbestrijding Apeldoorn '
Lees ook