PERSBERICHT

Voorlichtingsbijeenkomst E-commerce in Harmonie te Leeuwarden

Op woensdag 9 februari organiseert Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, een gratis toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst over E-commerce in de Harmonie te Leeuwarden. Doel van deze bijeenkomst is ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden en kansen die elektronisch zakendoen biedt. Tijdens een soortgelijke bijeenkomst te Hoogeveen op 2 februari stelde Ybema, staatssecretaris van Economische Zaken, dat ondernemers nog een te afwachtende houding hebben ten aanzien van elektronisch zakendoen. ?Onderzoek wijst uit dat nog geen vijftig procent van de Nederlandse ondernemers gelooft dat internet noodzakelijk is. Ondernemers uit andere Europese landen zien die noodzaak wel?.

Het project ?E-commerce in bedrijf? is een noordelijk vervolg op het landelijke Syntens project Sp.oed, maar gaat veel verder. ?Het project is gericht om ondernemers in het MKB te helpen om de obstakels voor de invoering van E-commerce te overwinnen?, aldus Robert Witmond, adviseur van Syntens Friesland. ?Deelnemende bedrijven worden eerst doorgelicht op de mogelijkheden van
E-commerce. Wanneer de noodzaak aanwezig is om tot verdere actie over te gaan, kan een bedrijf integrale steun verwachten. Deze steun bestaat uit deskundig advies, voorlichting, allerhande servicediensten, training en opleiding. In Groningen en Drenthe loopt het project al, in Friesland verwachten we dat het binnenkort gaat lopen?.

De bijeenkomst word geopend door de voorzitter van de Kamer van Koophandel Friesland, de heer drs. E. Janssen en begint om 19.00 uur. Op het programma staan o.a. een lezing van ondernemer en E-commerce specialist Richard Lamb en een optreden van cabaretier Arno van der Heijden alias ?Edje Elektriek.?

Ondernemers die zich willen aanmelden kunnen contact opnemen met Erica Elzinga, Syntens, tel. 058-215 81 58.

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst E-commerce in Harmonie Leeuwarden '
Lees ook