Gemeente Dordrecht


---

Voorlichtingsbijeenkomst Europese aanbesteding Leerpark

Vincent Brinkhof
Vrijdag 21 februari 2003 vindt in het Stadhuis van Dordrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de Europese aanbesteding van het Leerpark. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid). Deze coöperatie is een samenwerkingsverband in oprichting van de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College. De voorlichtings-bijeenkomst is bedoeld voor gegadigden voor de opdracht.

De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. treedt mede op namens het Stedelijk Dalton Lyceum en het Insula College. De coöperatie wenst de ontwikkeling en realisatie van het Leerpark integraal aan te besteden. De opdracht omvat het ontwerp, de integrale ontwikkeling, engineering en realisatie van het toekomstige Leerpark.

Het project bestaat uit de schoolhuisvesting van het Da Vinci College, het Insula College en het Stedelijk Dalton Lyceum, woningbouw, kantoren, bedrijfsruimtes, detailhandel/horeca, een sportcomplex en de integrale inrichting openbare ruimte en infrastructuur.

Tijdens de bijeenkomst zal de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. onder meer ingaan op de karakteristieken van het werk en de aanbestedings-procedure. Dhr. M. Hoefeijzers (Da Vinci College) vertelt over de droom en de ambities van het Leerpark, dhr. P.A. Bekkers (gemeente Dordrecht) gaat in op de stedenbouw en kwaliteit en drs. D.P. van der Veen (DHV Huisvesting en Vastgoed) geeft informatie over de organisatie en aanpak. Hiernaast hebben de geïnteresseerden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst Europese aanbesteding Leerpark Dordrecht '
Lees ook