NU'91

Aan de leden van NU91 werkzaam bij de NTN Groep b.v. en de Stichting Geboortezorg Nederland

23 augustus 2001

Faillissement NTN Groep b.v.

Geacht NU91 lid,

Wellicht hebt u via de media vernomen dat afgelopen woensdag, 22 augustus 2001, het faillissement van de NTN Groep B.V. is uitgesproken. Hierbij willen wij u uitnodigen voor een voorlichtingbijeenkomst van NU91 over deze kwestie.

De voorlichtingsbijeenkomst zal gehouden worden in het hoofdgebouw van NU91 aan de Bernadottelaan 11 te Utrecht op dinsdag 28 augustus 2001 om 19.00 uur. Helaas weigert de ABVAKABO FNV elke vorm van samenwerking met NU91 en is het tot onze spijt derhalve niet mogelijk een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen.

Op deze bijeenkomst zullen de heer Vetkamp, advocaat van NU91, mevrouw De Rooij, juriste van NU91, en ondergetekende aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.
Mocht u onverhoopt niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, dan kunt u zich met u vragen wenden tot het serviceloket van NU91, tel 030-2964144.

Met betrekking tot de brief van mevrouw Cools, die u al hebt ontvangen of nog zult ontvangen, meen ik op dit moment al de volgende opmerkingen te moeten maken.

Mevrouw Cools stelt in haar brief dat het loon over de opzegtermijn zal worden gegarandeerd door Cadans. Dat is op zich juist, maar Cadans kan, op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen stellen, dat in het geval als het onderhavige, de opzegtermijn maximaal een periode van zes weken bestrijkt. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe Cadans met één en ander zal omgaan.

Voorts staat in bovengenoemde brief dat Cadans reeds op de hoogte is gesteld van het faillissement van de NTN Groep B.V.. Toch wil ik u adviseren, om mogelijke problemen te voorkomen, ook zelf melding te doen van het faillissement bij Cadans en daar een WW-uitkering aan te vragen. Dit dient u te doen binnen een week na de datum waarop het faillissement is uitgesproken (dus voor aanstaande woensdag 29 augustus). In de wet staat namelijk, dat als u niet binnen één week na de faillissementsdatum melding doet van het faillissement bij Cadans, Cadans gerechtigd is sancties toe te passen ten aanzien van de door haar uit te voeren betalingen.

Ik hoop u met dit schrijven genoegzaam te hebben geïnformeerd en u te mogen begroeten op onze informatiebijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

J.W. Jong, districtmedewerker NU91

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst faillissement NTN Groep '
Lees ook