Provincie Friesland

Agenda


21 mei 14.00 uur "De Burcht" Grijpskerk Voorl. bijeenkomst wijz. Fries-Groningse waterschapsgrenzen

De gezamenlijke Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Fryslân nodigen u uit voor een VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Wijziging Fries-Groningse waterschapsgrenzen

Onlangs hebben de ontwerp-voorstellen van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe om per 1 januari 2000 de grenzen van Wetterskip Fryslân, Wetterskip de Waadkant, Wetterskip Lauwerswâlden en Waterschap Noorderzijlvest te wijzigen, ter inzage gelegen.

Deze voorstellen tot grenswijziging houden in dat:
1. Waterschap Noorderzijlvest wordt vergroot met het in de provincie Fryslân gelegen gedeelte van het Lauwersmeergebied; Wetterskip De Waadkant, Wetterskip Lauwerswâlden en Wetterskip Fryslân worden dienovereenkomstig verkleind;

2. Wetterskip Fryslân alsmede Wetterskip Lauwerswâlden, beide voor zover het hun taak betreft, worden vergroot met een deel van het in de provincie Groningen gelegen gebied Westerkwartier; Waterschap Noorder-zijlvest wordt dienovereenkomstig verkleind.

In aansluiting op de inspraakperiode wordt op vrijdag 21 mei 1999 om
14.00 uur in "De Burcht", Schoutstraat 3/5 te Grijpskerk een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zal door de provincies een toelichting worden gegeven op de voorstellen tot wijziging van de Fries-Groningse waterschapsgrenzen. Vervolgens zullen Wetterskip Fryslân, Wetterskip Lauwerswâlden en Waterschap Noorderzijlvest zich aan u voorstellen.

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst Fries-Groningse waterschapsgrenzen '
Lees ook