Gemeente Borsele


Milieu-effectrapportage locaties glastuinbouw Zeeland

Voorlichtingsavond in Lewedorp op dinsdag 27 april

Reimerswaal, Zuid-Beveland-West en de Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen. Dat zijn de drie gebieden die wat de provincie betreft in aanmerking kunnen komen voor grootschalige glastuinbouw. Van deze drie blijft er uiteindelijk één gebied over waar glastuinbouw mag komen. Het gaat om een locatie van 500 tot 700 hectare. Dat is de totale oppervlakte die nodig is voor alle voorzieningen om glastuinbouw te realiseren. Om een keuze te maken dient eerst een milieu-effectrapportage te worden uitgevoerd. Op dinsdag 27 april 1999 wordt door Provincie Zeeland een voorlichtingsavond georganiseerd in Lewedorp om mee te praten over de milieu-effecten van glastuinbouw in de gemeente Borsele.

Milieu-effectrapportage

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een startnotitie opgesteld waarin het onderzoek met betrekking tot mogelijkheden op 3 lokaties wordt aangekondigd. Er is voor gekozen de ontwikkeling van glastuinbouw te concentreren op een aaneengesloten gebied. De plek waar het milieu het minst te lijden heeft komt in aanmerking voor glastuinbouw. Nu moet er eerst een onderzoek naar de effecten voor het milieu worden uitvoerd: de zogenaamde milieu-effectrapportage. Gedeputeerde Staten hebben een al aantal mogelijke effecten op een rijtje gezet en willen graag weten of hier nog aanvullingen op zijn die ook in het onderzoek moeten worden meegenomen.

Voorlichtingsavonden

In Zuid-Beveland-West komen de Quarlespolder, de Jacobapolder, de Noord-Kraaijertpolder (ten zuiden van de A58) en de Nieuwe West-Kraaijertpolder (ten noorden van Nieuwdorp) in aanmerking. Wie mee wil praten over de milieueffecten van glastuinbouw in dit gebied, kan naar de voorlichtingsavond op 27 april in het verenigingsgebouw in Lewedorp komen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Hier kunt u met gedeputeerde Van Zwieten en zijn medewerkers van gedachten wisselen en ideeën aandragen. In de gemeenten Reimerswaal en Sas van Gent worden ook voorlichtingsavonden gehouden.

Schriftelijke opmerkingen en vragen

Wie geen tijd heeft de voorlichtingsavond te bezoeken kan zijn of haar mening ook op papier zetten en tot en met 6 mei 1999 toesturen aan: Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Als u vragen heeft of u wilt bijvoorbeeld de startnotitie aanvragen kan dit onder tel. 0118-631400.

Ter inzage

De startnotitie ligt van 9 april l999 tot en met 6 mei 1999 onder andere ter inzage in het gemeentehuis van Borsele en bij de Provincie Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, het Groenewoud 1 in Middelburg (met uitzondering van feestdagen).

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst MER locaties glastuinbouw Zeeland '
Lees ook