Gemeente Lisse

Voorlichtingsbijeenkomst oprichting bedrijfsverzamelgebouw

Op 4 juli a.s. vindt van 15.00 tot 17.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven plaats in het gemeentehuis.

Onderzoeksbureau IME onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw voor de Duin- en Bollenstreek. Zo´n gebouw kan optimale mogelijkheden bieden voor samenwerking van de Centra Werk en Inkomen, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Als daarnaast ook het particuliere bedrijfsleven in de keten van werk en inkomen een plaats inneemt in het gebouw, kan de samenwerking tussen vraag een aanbod van werk worden geoptimaliseerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat onder een bedrijfsverzamelgebouw wordt verstaan. Verder wordt geïnventariseerd wie interesse hebben om deel te nemen in het bedrijfsverzamelgebouw.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorlichtingsbijeenkomst oprichting bedrijfsverzamelgebouw Lisse '
Lees ook